Julkaistu 10.5.2023

Metsot soivat kylmää kevättä uhmaten – Metsähallituksen tarkastukset täydentävät tietoa metsojen soitimista

Metsähallitus on jälleen tarkastanut metsojen soitimia valtion talouskäytössä olevissa monikäyttömetsissä Kainuussa, Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalla. Myöhäinen kevät on vaikuttanut soidinmenojen ajankohtaan, mutta lintujen määrissä ei ole havaittu merkittäviä eroja aiempiin vuosiin verrattuna. Tarkastusten tavoitteena on todeta soidinten toimivuus, jotta ne osataan huomioida metsänkäsittelyn suunnittelussa. 

Kainuussa tarkastetaan tänä vuonna noin 80 soidinta, Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalla noin 60. Näistä noin 40 sijaitsee Koillismaalla. Valtakunnallisesti valtion mailla on yhteensä noin 2 500 paikkatietojärjestelmään merkittyä metson soidinta. Niistä tarkastetaan vuosittain joitakin satoja. 

Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla tarkastuksia tehdään yleensä huhtikuun puolivälistä toukokuun puoliväliin. Tarkastusten ajankohta riippuu kevään etenemisestä, ja tänä vuonna tarkastusretkiä on tehty hieman tavallista myöhemmin. Nyt valitut soitimet on pääpiirteissään käyty läpi. Tarkastuksissa on jälleen löytynyt uusia soitimia, jotka merkitään Metsähallituksen paikkatietojärjestelmään. 

Tarkastettavat kohteet valitaan aina tarpeen mukaan. Yleensä ne ovat uusia mahdollisia soidinpaikkoja tai vanhoja soitimia, joiden toimivuudesta ei ole varmuutta. Uusista soitimista saadaan tietoa metsäsuunnittelun yhteydessä tai ulkopuolisten tekemien ilmoitusten avulla. 

Metsojen soidinpaikat vaihtelevat luontaisesti esimerkiksi valtakukon vaihtuessa. Hylätyksi epäilty soidinpaikka tarkastetaan kolmena keväänä peräkkäin, ennen kuin se merkitään toimimattomaksi.  

Tarkastusreissulle lähdetään yleensä varhain aamuyöllä, ennen kuin metsot saapuvat soitimeen. Paikan päällä selvitetään, onko soidin edelleen toimiva ja missä sen keskus on, eli mihin metsot ja koppelot kokoontuvat soidinhuipun aikaan. Linnut pyritään myös laskemaan, jolloin nähdään, onko kyseessä vahva pääsoidin vai heikompi sivusoidin, joka on toiminnassa vain hyvän lintukannan aikaan. Jos soidinta ei havaita, kiinnitetään erityistä huomiota metsojen jälkiin sekä hakopuihin, joita linnut käyttävät ruokailuun. 

Metsähallitus ottaa metson elinympäristöt tarkasti huomioon valtion monikäyttömetsiin kohdistettavien toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Toimivien soidinalueiden metsänkäsittelyyn on yksityiskohtaiset ohjeet, joilla soidinalue säilytetään sopivan peitteisenä. Metsolle tärkeitä metsän piirteitä ovat puuston tiheysvaihtelu, riittävä alikasvos sekä metsän peitteellisyys. Monikäyttömetsät sopivat hyvin metson elinympäristöiksi. Lintu suosii varttuneita metsiä, mutta elää myös kasvatusmetsissä. 

Lisätietoja: 

Metsähallitus Metsätalous Oy 

Suomussalmi, aluepäällikkö Ulla Lehtonen, p. 040 753 7372 

Kuhmo, aluepäällikkö Jussi Moilanen, p. 040 586 3618 

Länsi-Kainuu, aluepäällikkö Ahti Juntunen, p. 0400 344 319 

Koillismaa, aluepäällikkö Rami Nissema, p. 040 843 0666 

Keski-Pohja, aluepäällikkö Petteri Arovainio, p. 0400 653607