Julkaistu 9.5.2019

Metsojen soidinpaikkoja tarkastetaan Pohjanmaalla ja Kainuussa juuri nyt

Metsissä on lintujen soidinmenot parhaillaan käynnissä. Metsähallitus seuraa metson soitimia tarkastamalla niiden toimivuutta.

Valtion mailla koko Suomessa on noin 2 500 paikkatietojärjestelmään merkittyä soidinpaikkaa, joista osa tarkastetaan keväisin. Pohjanmaa- Kainuun alueella ovat tarkastukset tällä hetkellä loppusuoralla. Kainuussa tarkastettavia soidinpaikkoja on 90 kappaletta, Pohjanmaalla 10 kappaletta ja Koillismaalla 40 kappaletta.

”Seuranta tehdään metsoja häiritsemättä, mutta jos metsoista halutaan saada jälkien lisäksi myös ääni- tai näköhavaintoja, on metsään suunnattava aamun pikkutunneilla”, kertoo tarkastuksia Etelä- Kainuussa tekevä Metsähallituksen metsuri Hannu Heikkinen. On myös löytynyt kohteita, joissa soidin ei ole ollutkaan Metsähallituksen paikkatietojärjestelmässä mainitussa kohdassa, mutta soidinääniä on kuulunut kuitenkin muutaman sadan metrin päästä. ” Silloin uuden paikan koordinaatit otetaan talteen paikkatietoon”, jatkaa Heikkinen.

Metsätaloustöiden suunnittelussa soidinalueet huomioidaan tarkasti. Metsähallituksella on toimivia soidinalueita koskevat erilliset metsänkäsittelyohjeet. Metsänkäsittelyt toteutetaan siten, että soidinalue säilyy sopivan peitteisenä. Metson soidinalueilla onkin erityisasema riistan elinympäristöjen hoidossa.

Lisätietoja:
Metsähallitus Metsätalous Oy, vs. suunnittelupäällikkö Jussi Moilanen, p. 040 5863618