Julkaistu 29.5.2018

Metsätieverkkoa parannetaan ilmastonmuutosta silmällä pitäen

Vuosittainen panostus nousee 17 miljoonaan

Metsähallitus varautuu ilmastonmuutokseen parantamalla metsäteitä niin, että ne kestävät sateisten syksyjen ja lauhojen talvien kelirikot.

Hyväkuntoinen tieverkko on perusedellytys luotettaville ympärivuotisille puuntoimituksille ja yleensä metsätalouden harjoittamiselle. Tieverkkoa valmistellaan myös siihen, että niillä voidaan liikennöidä nykyistä raskaammilla puutavara-autoilla.

”Eniten liikennöidyn metsätieverkon kunnossapitoa lisätään, jolloin toistuvien peruskorjausten tarve vähenee jatkossa. Metsätiet parannetaan uusimpien metsätienormien mukaisiksi”, Metsähallitus Metsätalous Oy:n kehittämisasiantuntija Kari Louhisalmi toteaa.

Metsätiet palvelevat metsätalouden lisäksi myös muuta käyttöä, esim. metsästystä, marjastusta, sienestystä ja retkeilyä. Tutkimusten mukaan 85 % Metsähallituksen metsäteiden käytöstä on virkistyskäyttöä sekä matkailun ja porotalouden liikennettä.

Metsähallituksen hallinnoimilla alueilla on noin 36 000 kilometriä metsäteitä ja noin 1000 siltaa. Metsähallituksen nykyinen vuosittainen panostus tieverkon ylläpitoon ja rakentamiseen on 15 milj. euroa ja se nousee noin 17 milj. euroon lähivuosina.

Metsähallituksen panostus teiden ylläpitoon on merkittävä ja tieverkon parantaminen heijastuu myönteisesti myös maaseudun aluetalouteen. Vertailun vuoksi ELY-keskusten kautta liikenteellisesti merkittävimpien yksityisteiden (noin 55 000 km) ylläpitoon käytettiin viime vuonna noin 13 milj. euroa.

Lisätietoja:
Metsähallitus Metsätalous Oy, kehittämisasiantuntija Kari Louhisalmi, p. 0400 289 168, kari.louhisalmi(at)metsa.fi
Metsähallitus Metsätalous Oy, toimitusjohtaja Jussi Kumpula, p. 0400 388 614, jussi.kumpula(at)metsa.fi