Julkaistu 9.9.2021

Metsästyslupien kysyntä kasvoi valtion alueilla

Luontoinnostus näkyy myös valtion metsästysalueilla. 10.9.2021 alkavalle metsäkanalinnustuskaudelle on hankittu Metsähallitukselta yli 100 000 vuorokausilupaa, mikä on 10 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Suosituilla Ylä-Lapin alueilla luvat loppuivat nopeasti, sillä kysyntä kasvoi, vaikka kiintiöt olivat viime vuoden tasoa. Lupamyynti kasvoi erityisesti Kainuussa, Pohjanmaan maakunnissa sekä Itä-, Länsi- ja Etelä-Suomessa. 

Kanalintulupien myynti alkoi viime viikolla Metsähallituksen Eräluvat-verkkokaupassa ja -palvelunumerossa. Viikon aikana palvelunumeroon saapui 8 000 puhelua. Verkkokaupassa asioi parhaimmillaan lähes 2 000 metsästäjää yhtä aikaa. 

Metsästysalueiden suosio jakaantui jälleen epätasaisesti. Kun myytävänä oli lupia 118 metsästysalueelle, 20 alueen luvat loppuivat nopeasti, mutta kaikille muille alueille on yhä lupia saatavilla. Monelle alueelle luvat on kuitenkin myyty loppuun aloitusviikolle 10.–16.9. 

Eniten ruuhkaa puhelinpalvelunumerossa ja verkkokaupassa oli, kun Ylä-Lapin metsästyslupien myynti alkoi viime viikon tiistaina: palvelunumeroon saapui noin 2000 puhelua ensimmäisen tunnin aikana, ja yhtä moni metsästäjä yritti hankkia lupia verkkokaupasta. Myytävänä oli kuitenkin vain yhteensä 4 000 metsästysvuorokautta pohjoisimpien kuntien alueelle. 

Muille seuduille lupia on kuitenkin yhä jäljellä. Tänä vuonna metsästysajat ovat pitkiä, joten metsästysretkiä kannattaa suunnitella myös myöhemmälle syksylle. Useilla alueilla kanalintujen metsästys on mahdollista myös tammikuussa. 

Kanalintulupia on myyty alkavalle kaudelle nyt yli 100 000 vuorokausilupaa, mikä on hieman yli puolet valtakunnan kokonaiskiintiöstä. Metsäkanalinnuilla tarkoitetaan teertä, metsoa, riekkoa ja pyytä. 

Kysyntä kasvoi jo ennen poikkeavia aikoja 

Metsästyslupien kysynnän lisääntymiseen vaikuttaa moni asia. 

– Yleinen kiinnostus valtion alueita kohtaan lisääntyy. Viime viikolla kerrottiin retkeilyn suosion kasvusta. Viime kesänä kalastusluvat loppuivat Lapissa sellaisillakin kohteilla, joilla ne ovat aina ennen riittäneet. Myös metsästyksen suosio juuri Metsähallituksen kohteilla näyttää jatkuvasti lisääntyvän, erätalousjohtaja Jyrki Tolonen sanoo. 

Suosio ei hänen mukaansa selity pelkästään kahden viime vuoden poikkeavilla olosuhteilla ja ulkomaan matkailun hiipumisella. Kiinnostus valtion alueita kohtaan lisääntyi jo ennen koronapandemiaa. 

Metsästyslupien kysyntään vaikuttavat perinteisesti myös hyvät lintukannat.  

Näin lupia kysyttiin eri alueilla 

Metsästyksen kestävyys turvataan lupa- ja saaliskiintiöiden avulla. Esimerkiksi Lappiin olisi ollut enemmän kiinnostusta kuin mitä lupia voitiin myydä. 

Ylä-Lappi 

 • 16 metsästysaluetta. 
 • Luvat on myyty loppuun. 
 • Maksamattomia mutta varattuja yksittäisiä lupia voi vapautua myyntiin kauden aikana. 

Muu Lappi 

 • 27 metsästysaluetta.  
 • Lupia on jäljellä 26 metsästysalueelle, mutta ensimmäinen viikko (10.9.–16.9.) on loppuunmyyty 16 alueelta.  
 • Kolmelle alueelle on jäljellä vain talvilinnustuslupia. 

Pohjanmaa ja Kainuu 

 • 32 metsästysaluetta.  
 • Lupia on jäljellä 29 metsästysalueelle, joista kolmelle vain talvilinnustuslupia.  
 • Lähes kaikille alueille löytyy yhä myös aloitusviikon lupia. 

Etelä-, Länsi- ja Itä-Suomi 

 • 43 metsästysaluetta.  
 • Kaikille alueille on lupia jäljellä.  
 • Kahden alueen talvilinnustusluvat on loppuunmyyty. 

Lisätietoja:

Erätalousjohtaja Jyrki Tolonen, Metsähallitus, 0400 388 609
Eräsuunnittelija Janne Mustikkamaa, Metsähallitus, 040 620 4276