Julkaistu 16.8.2023

MetsäpeuraLIFE-hankkeen loppuseminaari järjestettiin Ähtärissä

Kesäkuun puolivälissä järjestettiin MetsäpeuraLIFE-hankkeen loppuseminaari helteisessä Ähtärissä. Eläinpuistoon saapui noin sata metsäpeuran kanssa tavalla tai toisella työskennellyttä kutsuvierasta kuulemaan hankkeen saavutuksista sekä tulevaisuuden suunnitelmista.

Tilaisuuden avannut erätalousjohtaja Jukka Bisi Metsähallituksesta valotti metsäpeuran vaiherikasta taivalta Suomen eläimistössä. Hänen jälkeensä ääneen pääsivät seminaarin kanadalaiset pääpuhujat. Biodiversity Pathwaysia edustava Robert Serrouya kävi läpi pohjoisamerikkalaisten karibujen taantuman syitä sekä esitteli karibujen ja muiden lajien välisistä suhteista tehtyjä tutkimuksia. Lalenia Neufeld ja Jean-Francis Bisailloin Jasperin kansallispuistosta Albertasta kertoivat Parks Canadan koordinoimasta mittavasta metsäkaribujen suojeluhankkeesta, jonka tavoitteena on pelastaa kansallispuiston karibulaumat sukupuutolta.

Suomalaisista asiantuntijoista MetsäpeuraLIFE-hankkeen projektipäällikkö Sakari Mykrä-Pohja keskittyi itseoikeutetusti hankkeen saavutuksiin, aivan erityisesti palautusistutuksen onnistumiseen. Lisäksi kuultiin muun muassa satelliittipantaseurannan merkityksestä metsäpeuratutkimuksessa sekä eläintarhojen roolista lajien suojelussa.

Sekä asiantuntijoiden puheenvuoroissa että kahvitauoilla käydyissä keskusteluissa korostui yhdessä tekemisen merkitys: metsäpeuran suojelu vaatii onnistuakseen organisaatiorajat ylittävää yhteistyötä. Yhteistyö tulee olemaan avainasemassa myös jatkossa, sillä metsäpeurakannan suojelun parissa työskentelevät toimijat ovat suunnittelemassa jatko-osaa tänä syksynä päättyvälle hankkeelle. Rahoitushakemus on tarkoitus jättää Euroopan komissiolle syksyllä 2024. Mikäli rahoitus saadaan, pääsisi uusi hanke alkamaan vuonna 2026.