Julkaistu 8.6.2022

Metsäpeura-aidan suunnittelu alkaa Pohjois-Pohjanmaalla

Metsähallitus ryhtyy suunnittelemaan metsäpeura-aitaa Pohjois-Pohjanmaalle. Aita erottaisi metsäpeurat ja porot toisistaan, mikä turvaisi metsäpeuran olemassaoloa. Vastaavanlainen aita on jo olemassa Kuhmon ja Suomussalmen rajalla.

Toteutuessaan metsäpeura-aita olisi miljoonaluokan investointi.

– Avaamme tehtävään liittyvän rekrytoinnin nyt kesällä, ja osallistava suunnitteluprosessi voi alkaa syksyllä, erikoissuunnittelija Mikko Rautiainen Metsähallituksesta sanoo.

Suunnittelua edeltävä esiselvitysvaihe valmistui keväällä 2022. Selvityksessä kartoitettiin mahdollisia linjausalueita aidalle. Nyt on tarkoitus selvittää, mihin metsäpeura-aita olisi konkreettisesti rakennettavissa. Aidasta tulisi linjauksesta riippuen 60–90 kilometriä pitkä. Se sijoittuisi poronhoitoalueen etelärajan tuntumaan Puolangan ja Oulun Ylikiimingin välille.

Metsähallituksesta korostetaan, etteivät rekrytointi ja syksyllä alkava suunnittelu vielä tarkoita sitä, että aita todella rakennetaan. Tarkoitus on selvittää, mihin kohtaan aita olisi rakennettavissa. Lopullisen päätöksen rakentamisesta tekee maa- ja metsätalousministeriö tarkempien suunnitelmien ja kustannusarvion valmistuttua.

– Suunnittelualueen maisemarakenne on rikkonainen, joten yhtenäisen aitalinjauksen löytyminen voi olla hankalaa, Rautiainen kertoo.

Mitä enemmän aidassa on portteja, veräjiä ja muita aukkopaikkoja sitä heikompi on aidan teho.

Suomi on Euroopan unionin alueella ainoa maa, jossa metsäpeuroja (Rangifer tarandus fennicus) esiintyy. Metsäpeuroja on Suomessa nyt yhteensä noin 2 800 yksilöä. Kanta koostuu pääosin Kainuun ja Suomenselän osakannoista. Lisäksi Venäjän Karjalassa elää arviolta parisen tuhatta metsäpeuraa.

Viime vuosina metsäpeuroja on myös palautusistutettu Pirkanmaalle Seitsemiseen sekä Etelä-Pohjanmaan ja Satakunnan rajoille Lauhanvuoreen MetsäpeuraLIFE-hankkeessa, jota Metsähallitus vetää.

Uuden metsäpeura-aidan suunnittelu on tullut ajankohtaiseksi, kun Suomenselän osakanta on alkanut levitä Oulujärven länsipuolelta kohti poronhoitoaluetta. Metsäpeura ja poro voivat risteytyä ja saada lisääntymiskykyisiä jälkeläisiä.

Lue lisää:

Esiselvitys aidasta: Suomenpeura.fi

Lisätietoja:

Erikoissuunnittelija Mikko Rautiainen, Metsähallitus, 040 547 2392

Erikoissuunnittelija Milla Niemi, Metsähallitus, 040 724 6267

Etunimi.sukunimi@metsa.fi

Kuvat “Metsäpeura-Seitseminen”: Aku Ahlholm / Metsähallitus
Kuva: “Metsäpeuroja tiellä Kainuussa”: Tiina Mäkelä
Kuva: “Uutta poroesteaitaa Kivijärvellä Suomussalmella”: Milla Niemi / Metsähallitus

Kuvatekstejä: Metsäpeuroja Seitsemisen totutustarhassa ja tiellä Kainuussa. Metsäpeura-aitaa on jo aiemmin rakennettu erottamaan porot ja metsäpeurat toisistaan Suomussalmen ja Kuhmon rajalla.