Julkaistu 13.9.2021

Metsänviljelyä Evolla syyskuussa

Istutusalat sijaitsevat kansallispuistotyöryhmän esittämän alueen ulkopuolella. Istutettavan alueen laajuus on kaikkiaan 6,6 hehtaaria.

Metsän uudistamisen tavoitteena on saada aikaan monimuotoinen, elinvoimainen ja tuottava metsä. Istutettavilla alueilla on tehty maanmuokkaus vuonna 2020. Etelä-Suomessa rehevillä maapohjilla viljely on tehtävä viipymättä muokkauksen jälkeen, jotta uudistaminen onnistuu.

Lisätietoja:
Metsähallitus Metsätalous Oy, tiimiesimies Ilkka Korhonen, p. 0206 395 221