Julkaistu 16.6.2021

Metsänviljely antaa kesätöitä nuorille ja maahanmuuttajille Lapin valtion mailla

Lapin valtion mailla on metsänistutus täydessä vauhdissa. Yli 90 koululaista ja metsäalan harjoittelijaa sai Metsähallituksesta mieleisen kesätyönpaikan ja ovat istutushommissa yhdessä metsureiden ja metsäpalveluyrittäjien kanssa.

Kesätyöntekijät ovat perinteiseen tapaan koululaisia, joista monelle istutustyömaa on ensimmäinen kesätyöpaikka. Koululaiset aloittivat koko alueella reilu viikko sitten kun koulut päättyivät, työt kestävät pääsääntöisesti juhannusviikolle. Koululaisia perehdyttävät ja ohjaavat metsätalouden harjoittelijat sekä tarpeen mukaan myös Metsähallituksen omat metsurit. Ylä-Lapissa ei muokata maata eikä uudisteta viljellen, joten siellä ei ole kausi-istuttajia.

”Etelä-Lapissa tarjotaan 45 000 taimen istutus tänä vuonna sekä Lapin AMK:n kautta maahanmuuttajien työkokeiluun että Lapin koulutuskeskus REDU:lle”, kertoo metsähoitoesimies Ville Väärälä Metsähallitus Metsätalous Oy:stä.

”Istutussopimuksella olevia metsäpalveluyrityksiä on Lapissa kymmenkunta ja  päävastuu viljelyn toteutuksesta on niillä. Kokonaistaimimäärä on nyt keväällä 3,5 miljoonaa, taimet ovat pääosin mäntyä”, kertoo metsänhoitopäällikkö Antti Nurmi Metsähallituksesta

”Lapin monikäyttömetsien käsittelyn muutokset ja etenkin jatkuvaan kasvatukseen tähtäävien hakkuutapojen lisääntyminen näkyy suoraan myös Lapin alueen uudistamispinta-aloissa. Uusien tavoitteiden mukana myös kesätyöt istutuksissa vähenevät, koska istutettava pinta-ala on pudonnut kolmanneksen vuoden 2020 tasosta”, jatkaa Antti Nurmi.

 

Lisätietoja koko Lapin alueelta:
Metsähallitus Metsätalous Oy, metsänhoitopäällikkö Antti Nurmi p.0206396108

Lisätietoja paikkakunnittain:
metsänhoitoesimies Ilkka Jaakola (Ylä-lappi) p. 040-7185696
metsänhoitoesimies Hermanni Aikio (Länsi-Lappi) p.040-7055652
metsänhoitoesimies Ilkka Jaakola (Keski-Lappi) p. 040-7185696
metsänhoitoesimies Rauno Martin (Itä- Lappi), p. 040-7718798
metsänhoitoesimies Arto Karvonen (Itä- Lappi) p. 040-709 5180
metsänhoitoesimies Ville Väärälä (Etelä- Lappi) p. 0206394024