Julkaistu 2.6.2021

Metsäntutkimuksen koivukoe perustetaan Vetikon metsätuhoalueelle Tuusulaan

Luonnonvarakeskus (Luke) perustaa koivukokeen Ruotsinkylän tutkimusmetsään kuuluvalle Vetikon palstalle lähellä Tapionkiveä. Noin 3,5 hehtaarin metsikkö kärsii muutaman vuoden aikana syntyneistä mittavista kaarnakuoriais- ja sienituhoista. Pystyyn kuolleita ja kaatuneita puita on todella paljon ja muun muassa alueen läpi kulkeva vanha polku on osin kaatuneiden puiden sulkema.

Vetikon metsätuhoalue, kaarnakuoriaisten ja sienitautien tappamia puita. Kuva Keijo Kallunki
Kaarnakuoriais- ja sienituhoja Vetikossa. Kuva Keijo Kallunki

Tuhojen leviäminen pyritään estämään poistamalla puusto tuhoalueelta sekä vaihtamalla kasvatettava pääpuulaji koivuksi perustamalla koivun tutkimus.

Koivukoetta varten Metsähallitus toteuttaa hakkuun ja kerää palstalta myös kuolleita puita, sillä koetta ei voitaisi tehdä, jos kaikki kuolleet puut jäisivät koealalle. Lahopuuta jätetään alueelle siinä laajuudessa kuin se kokeen kannalta on mahdollista. Nykyisin Metsähallituksen hakkuissa kuollut puu jätetään pääsääntöisesti korjaamatta. Alueen länsiosalla on pieni lehtolaikku, jolta suurikokoiset puut poistetaan mutta muuten alue jätetään käsittelemättä.

Normaalista metsänkäsittelystä poiketen jälkeläiskokeille ei jätetä säästöpuustoa. Turvallisuussyistä ja mahdollisesta aitaamistarpeesta johtuen tukkikokoista säästöpuustoa ei tässä tapauksessa voi jättää myöskään koealueen ulkopuolelle. Hakkuualue rajautuu yhdeltä sivultaan asuinalueeseen ja toisella laidalla on vilkasliikenteinen kantatie.

Tuhoalueen korjuu toteutetaan kesäkuun ensimmäisellä viikolla.

Lisätietoja:
Metsähallitus Metsätalous Oy, tiimiesimies Ilkka Korhonen, ilkka.korhonen@metsa.fi, 0206 395 221
Luonnonvarakeskus, erityisasiantuntija, Jyrki Koivuniemi, jyrki.koivuniemi@luke.fi, 0295 322 067