Julkaistu 22.2.2022

Metsäntutkija Risto Jalkaselle Metsähallituksen hopeinen ansiomerkki

Metsähallitus palkitsee vuosittain vaikuttajia ja yhteistyökumppaneita, jotka vievät eteenpäin luonnonvarojen kestävää hoitoa, käyttöä ja suojelua, ja jotka jakavat samat arvot Metsähallituksen kanssa. Ansiomerkki annetaan kultaisena tai hopeisena ja sen myöntää Metsähallituksen pääjohtaja.

Metsähallitus on myöntänyt metsäntutkija Risto Jalkaselle tunnustuksen ansiokkaasta työstä valtakunnan metsätalouden, luonnonsuojelun ja luonnonvarojen monikäytön hyväksi.

Monialaisena pohjoisten metsäekosysteemien ja luonnonilmiöiden asiantuntijana MMT, FT, dosentti Risto Jalkasella on pitkä ja vaikuttava ura niin kotimaisessa kuin kansainvälisessä metsäntutkimuksessa. Hänen pitkäaikainen, valtion metsiä hyödyntämä metsäntutkimustyönsä on ollut arvokasta ja tuloksellista. Tieteellisen tiedon kansantajuistaminen sekä luonnonilmiöiden syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen ja niiden selkeä kuvaaminen ovat vahvasti ohjanneet Jalkasta myös käytännön metsätalouden toimijoiden ja muiden luonnossa liikkujien sekä tavallisten kansalaisten neuvonnan ja koulutuksen pariin.

Henkilö (Risto Jalkanen) seisoo kohti kameraa ja pitelee kädessään diplomia. Taustalla seinä, jolla on taulu Suomen kartasta.