Julkaistu 19.2.2018

Metsänhoitotyöt käynnissä Lapinjärvellä

Väljennyshakattua geenireservimetsää Lapinjärven Latokartanossa (kuva: Keijo Kallunki)

Julkaistu 19.2.2018

Metsähallitus toteuttaa hoitohakkuut Lapinjärven geenireservimetsän alueella. Hoitotoimenpiteitä tehdään kuusen geenireservimetsässä, missä suojellaan kuusen geneettisen perimän monimuotoisuutta. Lapinjärven geenireservimetsää hoitaa Metsähallitus Luonnonvarakeskuksen ohjauksessa.

Geenivarojen suojelu on Luonnonvarakeskuksen viranomaistehtävä. Perinnöllinen monimuotoisuus on edellytys sille, että laji pystyy sopeutumaan ympäristön muuttumiseen kuten ilmastonmuutokseen.

”Geenireservimetsässä pitäisi olla kaiken ikäisiä puusukupolvia ja tällä hetkellä Lapinjärven geenireservimetsän kuusikot ovat ikääntymässä. Nyt tehtävien toimenpiteiden tavoitteena on tehdä kasvutilaa uudelle taimiainekselle, jotta luonnon valintaprosessi voi jatkua”, Luonnonvarakeskuksen asiantuntijapalveluiden johtaja Taneli Kolström kertoo.

Valtakunnallisesti uhanalaisia lajeja Latokartanosta löytyy yksi haapariippusammalen sekä hirvenkellon esiintymä. Nyt tehtävien toimenpiteiden alueella ei ole havaintoja em. lajeista. Latokartanon palstalla on 2000-luvun alkupuolella sattuneiden myrskytuhojen ja niitä seuranneiden kirjanpainajatuhojen seurauksena paikoin enemmän lahopuustoa. Kuollutta puuta ja lahopuustoa ei korjata alueelta pois, joten lahopuuhun sidonnaisen lajiston elinolosuhteet säilyvät ennallaan.

Käsiteltävä 31 hehtaarin alue on 13 prosenttia geenireservimetsän kokonaispinta-alasta. Metsänkäsittelytavat ovat väljennyshakkuu ja pienaukkokasvatus. Avohakkuita ei tehdä.

Lisätietoja metsänkäsittelystä:
Metsähallitus Metsätalous Oy, tiimiesimies Ilkka Korhonen, p. 0400 132 141.

Lisätietoja geenireservimetsistä:
Luonnonvarakeskus, johtaja Taneli Kolström, p. 029 532 5011

Kysymyksiä ja vastauksia geenireservimetsistä ja niiden hoidosta sekä perinnöllisyyden monimuotoisuuden suojelusta >>

Kuva: Väljennyshakattua geenireservimetsää Lapinjärven Latokartanon palstalla 19.2.2018