Julkaistu 16.5.2019

Metsäluontoa Teijon kansallispuistossa autettiin polttamalla

Metsähallituksen Luontopalvelut ennallisti metsää polttamalla Teijon kansallispuistossa Endalin alueella 14.–15.5. 2019. Noin 4,5 ha kulotusalue sijaitsee Metsäkulmalla Puolakkajärven pohjoispuolella. Kulotus sujui suunnitelmien mukaan.

Tuli on mitä luonnollisin metsän uudistaja ja ennallistaja. Uusien puusukupolvien syntyminen helpottuu ja taimivaiheen heinittyminen vähenee metsänpohjan palaessa. Lisäksi syntyy kuollutta ja paikoin hiiltynyttä puuta, jolloin saadaan elinympäristöjä lajeille, jotka elävät lahopuulla ja palaneella puulla. Monet näistä lajeista ovat käyneet harvinaisiksi.

Metsäluontoa autetaan polttamalla. Polton jälkeen on vuorossa sammutus. Kuva Teijon kansallispuistosta, Martina Reinikainen, Metsähallitus.

Metsän ennallistamispolton jälkeen on vuorossa sammutus. Kuva Teijon kansallispuistosta 14.5.2019. Martina Reinikainen, Metsähallitus.

Miksi kulotetaan metsäpalovaroituksen aikaan?

Kulotus on hallittua tulenkäyttöä luonnonhoidossa ja vaatii kuivuutta onnistuakseen. Kulotus perustuu aina tarkkaan kohdekohtaiseen suunnitteluun, kohteen valmisteluun ja se toteutetaan riittävän palokaluston ja osaavan henkilöstön voimin. Jälkivartiointi voidaan lopettaa vasta ensimmäisen kunnon sateen jälkeen.

Kulotuksesta ja siinä muodostuvasta savusta tiedotetaan etukäteen aina paikallisesti sekä paloviranomaisille että asukkaille ja medialle.

Metsähallituksella on reilut 50 aluetta kattava verkosto (ns. palojatkumoalueverkosto), jonka avulla pyritään takaamaan palaneiden elinympäristöjen tarjonta lajien ja luontotyyppien säilymiseksi eri puolilla Suomea.

Lisätietoja:

Erikoissuunnittelija Johanna Ruusunen, Metsähallitus, Rannikon Luontopalvelut: puh. 0206 39 4667, johanna.ruusunen(at)metsa.fi