Julkaistu 2.11.2020

Metsäkoneenkuljettajaopiskelijat kunnostivat puron Pieksämäellä

Pieksämäellä Etelä-Savon ammattiopisto Esedu:n metsäalan opiskelijat tekivät Metsähallituksen kanssa yhteistyötä luonnon hyväksi kunnostamalla kahden lammen: Mustosen ja Pyijyn välisen puron. Nikkarilan opetusmetsässä sijaitseva nimetön puro kulkee osittain Metsälain 10 pykälän perusteella rauhoitetussa erityisen arvokkaassa elinympäristössä puron-noronvarsimetsässä.

Suunnittelija Arto Nygren esittelee puroon siirrettyjä puita

Puron kunnostuksen ovat suunnitelleet Metsähallitus Metsätalous Oy:n suunnittelija Arto Nygren (kuvassa) ja luonnonhoidon asiantuntija Reijo Hokkanen. Kunnostus kuuluu osana Metsätalous Oy:n jo vuonna 2017 aloittamaan erilliseen luonnonhoitoprojektiin, jolla ylläpidetään ja edistetään metsäluonnon monimuotoisuutta.

Metsähallitus teettää ennallistamistyöt yleensä omalla työvoimalla tai urakoitsijoilla. Puron sijainti opetusmetsässä mahdollisti kohteen hyödyntämisen myös opetuksessa käyttämällä toteutukseen Esedun metsäkoneenkuljettajaopiskelijoita. Oppilaita oli Esedun puolelta luotsaamassa Pasi Venäläinen, joka toimii oppilaita ohjaavana opettajana.
– Ennallistamiseen tutustuminen osana koulutusta hyödyttää tulevia metsäammattilaisia. Yhteistyö saa varmasti jatkoa, totesi opettaja Pasi Venäläinen

Puroa on aikanaan perattu: se on osittain kaivettu, uomasta on nostettu kiviä ja niitä on räjäytetty. Esedun oppilaat kaatoivat, katkoivat ja siirsivät pätkittyjä tukkikokoisia kuusipuita puron poikki sekä palauttivat kiviä takaisin uomaan.

– Tämä oli minulle mielenkiintoinen työkohde. Varmasti se oli sitä myös opiskelijoille. Lopputulos jäljittelee luonnonpuroa ja  siihen kaatuneita puita. Puista, oksista ja kivistä muodostuu patoja, jotka hidastavat veden kulkua, toteaa suunnittelija Arto Nygren.

Kunnostuksen tuloksena puron virtaamaa saatiin hidastettua ja muutamalle koskipaikalle palautettiin kiveämällä koskimaisuutta. Puroon siirretyt puut toimivat myös kasvualustana mikrobeille ja leväkasvustoille sekä vesieliöstön suojapaikkana.

Esedun oppilaat, opettaja ja Metsähallituksen suunnittelijat olivat tyytyväisiä lopputulokseen.

Ulkoilijat voivat pienellä vaivalla käydä katsomassa kunnostuskohdetta, pieksämäkeläisten suosima kävely- ja maastopyöräilypolku ylittää kunnostetun puron paristakin kohdasta.

Lisätietoja:
Reijo Hokkanen, luonnonhoidon asiantuntija, Metsähallitus, reijo.hokkanen@metsa.fi, 040 705 7556
Pasi Venäläinen, opettaja, Esedu, pasi.venalainen@esedu.fi 040 305 6652