Julkaistu 14.3.2019

Metsäkiistoista kohti yhteistyötä – Kainuun metsäkiistoja pohdittiin työpajassa

Kainuun metsäkiistoja ja mahdollisia ratkaisuja niihin pohdittiin Metsähallituksen ja paikallisten yhteistyötahojen työpajassa Paltamossa maanantaina.

Metsähallitus, Greenpeace ja Suomen luonnonsuojeluliitto käynnistivät viime vuoden lopussa tilannekartoituksen Kainuun metsäkiistoihin liittyen. Kartoituksen tavoitteena oli syventää ymmärrystä kiistojen syistä ja mahdollisuuksista niiden lievittämiseksi.

”Sovimme työpajassa yhteistyön jatkosta paikallisten sidosryhmien kanssa. Muiden tahojen kanssa jatkamme vielä keskusteluja”, kestävän kehityksen päällikkö Antti Otsamo Metsähallitus Metsätalous Oy:stä toteaa.

Työpajassa mietittiin seuraavia askelia ja konkreettisia toimia yhteistyön ja vuoropuhelun parantamiseksi. Tuloksia saatiinkin aikaan – kuluvan kevään aikajanalle kirjattiin useita Metsähallituksen ja Kainuun luonnonsuojelupiirin tapaamisia eri asioiden tiimoilta. Lisäksi kaavailtiin yhteisiä maastoretkiä muun muassa erilaisiin metsänkäsittelytapoihin liittyen.

”Vuoropuhelu on nyt saatu alulle ja voimme hyvässä yhteistyössä kehittää sitä edelleen. Tapaamme lähiviikkoina Metsähallituksen väkeä, keskustelemme muun muassa Manamansalon hakkuusuunnitelmista”, Kainuun luonnonsuojelupiirin hallituksen varapuheenjohtaja Vesa Hyyryläinen kertoo.

Kainuun metsien käsittely on viime vuosina synnyttänyt monia paikallisia kiistoja. Mielipiteitä herättäneitä kysymyksiä ovat olleet muun muassa hakkuukohteiden luonto- ja suojeluarvot, liito-oravat, metsien käsittely retkeily- ja virkistysalueilla sekä maisemakysymykset.

”Metsähallituksen toiminta kiinnostaa sidosryhmiä, se on selvä. Keskeistä on molemminpuolisen kuuntelun ja ymmärryksen lisääminen, se korostui myös työpajassamme”, Metsähallitus Metsätalous Oy:n aluejohtaja Arto Tolonen pohtii.

Työpajassa oli kaikkiaan 28 osallistujaa ja sen vetäjänä toimi neutraali ulkopuolinen taho, ympäristö- ja luonnonvarakiistojen neuvottelevaan ratkaisuun erikoistunut Akordi Oy.

Lisätietoja:
Metsähallitus Metsätalous Oy, aluejohtaja Arto Tolonen, p. 0400 192 931.
Kainuun luonnonsuojelupiirin hallituksen varapuheenjohtaja, metsävastaava Vesa Hyyryläinen, p. 040 540 8830