Julkaistu 31.1.2023

Metsähallitus vuokraa merialueen Tahkoluodon merituulipuiston laajennukseen

Metsähallitus ja Suomen Hyötytuuli ovat allekirjoittaneet käyttöoikeussopimuksen, jolla Metsähallitus vuokraa Suomen Hyötytuulelle Porin Tahkoluodon edustalla sijaitsevan yleisen vesialueen tuulivoimatuotantoon. Kyseessä on ensimmäinen yleisten vesialueiden pitkä käyttöoikeussopimus merituulivoimaan.

Metsähallituksen pääjohtaja Juha S Niemelä, Suomen Hyötytuulen toimitusjohtaja Toni Sulamerki ja Metsähallitus KIinteistökehityksen johtaja Tuomas Hallenberg
Metsähallituksen pääjohtaja Juha S Niemelä, Suomen Hyötytuulen toimitusjohtaja Toni Sulameri ja Metsähallituksen Kiinteistökehityksen johtaja Tuomas Hallenberg allekirjoittivat käyttöoikeussopimuksen.

– Suomen Hyötytuuli on Suomessa mereen rakennettavien tuulivoimaloiden edelläkävijä. Tahkoluodon laajennushanke tukee vahvasti Suomen tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä, Metsähallituksen pääjohtaja Juha S Niemelä kehuu.

Suomen Hyötytuulen toimitusjohtaja Toni Sulameri painottaa hankkeen merkitystä Suomen energiantuotannolle ja merituulivoimaliiketoiminnan käynnistymiselle Suomessa.

– Tahkoluodon laajennus on iso investointi Suomen Hyötytuulelle ja se jatkaa Suomen Hyötytuulen pitkää työtä alan kehittäjänä. Näemme että hankkeen myötä alan liiketoiminta saadaan käyntiin Suomessa, Sulameri sanoo.

– Merituulipuiston rakentamisella ja toiminnalla on monipuolisia myönteisiä vaikutuksia aluetalouteen ja elinkeinotoimintaan investoinnin hankintojen kautta. Lisäksi yleisille vesialueille rakennetuista tuulivoimaloista maksetaan sijaintikunnalle kiinteistöveroa, joka voi olla merkittävä lisä kunnan tuloihin, Niemelä painottaa.

Merituulivoima Tahkoluodossa

Vuonna 2010 pilotoitu ja 2017 valmistunut Suomen Hyötytuulen Tahkoluodon merituulipuisto Porissa on Suomen ensimmäinen merituulipuisto ja samalla maailman ensimmäinen jäätyvän meren olosuhteisiin rakennettu merituulipuisto. Suomen Hyötytuuli kehittää nyt sen luoteispuolelle Tahkoluodon merituulipuiston laajennusta. Vuoden 2022 lopussa lainvoimaiseksi tullut osayleiskaava mahdollistaa neljänkymmenen nykyaikaisen, yli 15 megawatin merituulivoimalan rakentamisen alueelle.

Käyttöoikeussopimuksen solmimisen jälkeen projekti etenee vesi- ja rakennuslupavaiheeseen, tekniseen suunnitteluun ja investoinnin valmisteluun. Hankkeen arvioidaan valmistuvan vuonna 2027 ja tuottavan sähköä noin 2000 gigawattituntia vuodessa yli 30 vuoden ajan.

Metsähallituksen rooli merituulivoimassa

Suomen merialueille on osoitettu maakuntakaavoissa useita merituulivoimatuotannolle potentiaalisia alueita. Yleisten vesialueiden hallinnoijana Metsähallitus toimii merituulivoiman osalta sekä hankekehittäjänä että varaus- ja käyttöoikeussopimusten myöntäjänä ja vuokranantajana. Vesialueen omistus säilyy kaikissa tapauksissa valtiolla.

– Valtioneuvosto myönsi Metsähallitukselle kesällä 2022 luvat valtion vesialueomaisuuden vuokraamiseen tuulivoimatuotantoon Tahkoluodon merituulipuiston laajennushankkeessa, Niemelä kertoo.

Niemelä jatkaa, että Metsähallituksen roolia merituulivoiman edistäjänä tarkistettiin vuoden 2021 lopussa, kun talouspoliittinen ministerivaliokunta hyväksyi luovutusmallin, jolla toimijat valitaan uusiin, yleisille vesialueille sijoittuviin hankkeisiin. Tuomme näitä kohteita markkinoille myöhemmin tämän vuoden aikana, Niemelä jatkaa.

– Merituulivoiman kilpailukyky on viime vuosina vahvistunut nopeasti ja on nähtävissä, että Suomi on kansainvälisestikin erittäin kiinnostava investointikohde merituulivoimaa kehittäville yhtiöille, Niemelä kertoo.

 

Lisätiedot

Tuulivoimaliiketoiminnan johtaja Otto Swanljung, Metsähallitus Kiinteistökehitys, 040 560 1715, otto.swanlung@metsa.fi

Toimitusjohtaja Toni Sulameri, toni.sulameri@hyotytuuli.fi

Hankekehityspäällikkö Juho Lappalainen, juho.lappalainen@hyotytuuli.fi, 050 560 7284

Suomen Hyötytuulen haastattelupyynnöt: Johdon assistentti Tanja Kivi, tanja.kivi@hyotytuuli.fi, 044 764 1432

Kuvia allekirjoitustilaisuudesta

Suomen Hyötytuuli Oy on kotimainen uusiutuvan energian tuotantoyhtiö ja merituulivoiman pioneeri. Yritykselle vakaan omistuspohjan luovat kahdeksan suomalaista kaupunkienergiayhtiötä. Suomen Hyötytuuli kehittää, suunnittelee ja rakennuttaa tuulivoimaa sekä huolehtii tuulivoiman tuotannosta yhdessä kumppaniensa kanssa. Yhtiöllä on seitsemän toiminnassa olevaa tuulipuistoa ja kolme rakenteilla. Tahkoluodon laajennus jatkaa Suomen Hyötytuulen vahvaa meri- ja maatuulivoimainvestointien kasvua. Vuonna 2022 Suomen Hyötytuuli investoi maatuulivoimaan yhteensä 445 miljoonaa euroa.