Julkaistu 20.4.2023

Metsähallitus vahvistaa entisestään matkailun kestävyyttä kansallispuistoissa liittymällä Sustainable Travel Finland -ohjelmaan

Metsähallitus vahvistaa entisestään kohteidensa, kuten kansallispuistojen matkailutoiminnan kestävyyttä ja vastuullisuutta. Metsähallitus on liittynyt Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -ohjelmaan, joka tarjoaa yrityksille ja matkailualueille kestävän matkailun työkalupakin. Kestävä luontomatkailu vahvistaa aluetaloutta ja matkailun elinkeinotoimintaa eri puolilla Suomea.

Sustainable Travel Finland (STF) -ohjelma antaa Metsähallitukselle uudenlaisia mahdollisuuksia vahvistaa kansallispuistojen käytön vastuullisuutta ja kehittää omaa toimintaansa matkailukäytön kestävyyden parantamiseksi. Ensi vaiheessa ohjelmaan liitetään n. 20 kansallispuistoa tai muuta merkittävää luontokohdetta (ks. lista alla). Metsähallituksen Luontopalveluilla on noin 1000 yhteistyöyrittäjää, jotka ovat sitoutuneet kestävään luontomatkailuun.

– Liityimme STF-ohjelmaan, koska haluamme olla yhtenä valtakunnallisena toimijana viemässä kestävän matkailun tietotaitoa eteenpäin Visit Finlandin ja muiden kumppaneidemme kanssa. Haluamme esimerkillämme kannustaa yrityksiä liittymään STF-ohjelmaan ja kehittämään omia valmiuksiaan toimia kestävämmin myös luonnonsuojelualueilla, sanoo matkailun erityisasiantuntija Leena Yli-Piipari Metsähallituksen Luontopalveluista.

Muita jo käytössä olevia keinoja arvokkaiden luontokohteiden käytön kestävyyden turvaamiseksi ovat mm. kohteiden hoito- ja käyttösuunnitelmat, järjestyssäännöt, käytön kestävyyden seuranta, kävijöiden ohjaaminen reitti- ja taukopaikkaverkoston avulla sekä viestintä.

Paljon hyötyjä STF-ohjelmasta

STF-ohjelma antaa Metsähallitukselle keinoja suunnitella katkeamaton kehityspolku luontomatkailun kestävyyden edistämiseksi ohjelmassa mukana olevissa kohteissa. Se myös auttaa kannustamaan matkailun yhteistyöyrityksiämme lähtemään STF-polulle, niin että suojelualueilla toimii yhä enemmän sertifioituja vastuullisia yhteistyöyrittäjiä.

Luonnonsuojelualueilla harjoitettavan matkailutoiminnan on oltava kestävää luontoarvojen takia. Luontoarvojen vaaliminen ei kuitenkaan ole pois luontoon tukeutuvan matkailun liiketoimintaedellytyksistä. Eri selvitysten mukaan matkailijat valitsevat yhä useammin matkan kohteen, palvelun tai tuotteen kestävyys edellä, vaikka hinta olisi korkeampi.

Kestävyyttä lisäävät toimet, kuten STF-ohjelmaan kuuluminen vahvistavatkin yritysten mainetta ja sitä kautta liiketoimintaedellytyksiä. Tämä hyödyttää luontomatkailua osana aluekehitystä ja elinkeinotoimintaa.

Lisätiedot:

Matkailun erityisasiantuntija Leena Yli-Piipari, Metsähallitus, Luontopalvelut: 040 186 2581, leena.yli-piipari@metsa.fi

STF-ohjelmaan liitettävät Metsähallituksen hoidossa olevat kohteet (ensimmäinen vaihe):

Kansallispuistot: Nuuksio, Sipoonkorpi, Teijo, Saaristomeri, Seitseminen, Leivonmäki, Koli, Oulanka, Syöte, Hossa, Riisitunturi, Urho Kekkonen, Salla, Pyhä–Luosto, Pallas–Ylläs

Muut kohteet: Suomen luontokeskus Haltia, Aulangon luonnonsuojelualue, Vallisaari, Käsivarren erämaa-alue

Opas: Kestävä matkailu suojelualueilla (storymaps.arcgis.com)

Mikä Sustainable Travel Finland?

Maksuton Visit Finlandin hallinnoima Sustainable Travel Finland (STF) -ohjelma tarjoaa yrityksille ja matkailukohteille kestävän matkailun kehittämisen työkalupakin.

Ohjelman läpikäyneille, kriteerit täyttäville yrityksille ja kohteille myönnetään Sustainable Travel Finland -merkki, jolla viestitään kansainvälisille matkailijoille kestävästä toiminnasta.

Sustainable Travel Finland -merkin saaneet yritykset ja alueet saavat käyttöönsä jatkuvan kehittämisen mallin, matkailun kestävään kehitykseen liittyvää uusinta tietoa sekä markkinointitukea ja lisänäkyvyyttä Visit Finlandin kanavissa.

https://www.visitfinland.fi/liiketoiminnan-kehittaminen/vastuullinen-matkailu/sustainable-travel-finland