Julkaistu 9.6.2020

Metsähallitus uudisti ilmeensä juuristaan ylpeänä ja tulevaisuuteen katsoen

Metsähallituksen toiminta perustuu vastuullisuuteen. Tavoitteena on turvata luonnon monimuotoisuutta, luoda mahdollisuuksia kestävälle liiketoiminnalle ja lisätä maakuntien elinvoimaa, edistää luonnosta saatavia hyvinvointipalveluja sekä tulouttaa tuloja valtiolle. Metsähallituksen strategia on uudistumassa vastaamaan globaaleihin haasteisiin, kuten ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja muutokseen sopeutumiseen.

”Uusi työn alla oleva strategiamme tulee asemoimaan toimintamme yhä tiiviimmin globaaleihin viitekehyksiin kuten YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja ilmastonmuutoksen kaltaisiin megatrendeihin. Tavoitteenamme on varmistaa, että kaikilla – myös tulevilla sukupolvilla – on mahdollisuus nauttia luonnosta ja sen luomasta arvosta”, kertoo Metsähallituksen pääjohtaja Juha S. Niemelä tulevasta.

Luonnon arvon ja yhteisen varallisuuden vastuullista kehittämistä yli sukupolvien

Osana meneillään olevaa strategiatyötä uudistettiin Metsähallituksen brändi ja tunnus vastamaan uutta toimintatapaa ja tavoitteita. Uusi strategia pohjautuu Metsähallituksen tarkoitukseen, joka on luonnon arvon ja yhteisen varallisuuden vastuullinen kehittäminen yli sukupolvien. Kirkastettu brändi rakentuu sidosryhmien ymmärtämiselle, strategiselle vastuullisuudelle ja ylisukupolvisuuteen.

”Tarkoitus on pukea olemassaolon oikeutuksemme sanoiksi ja haastaa meitä lunastamaan lupauksemme sidosryhmille joka päivä. Vastuullinen toimija viestii avoimesti ja läpinäkyvästi. Saavutettavuus ja asiakaslähtöisyys korostuvat juuri julkaistuilla uusilla verkkosivuillamme”, kertoo viestintäjohtaja Terhi Koipijärvi.

Uusiutuneelta Metsa.fi-verkkosivustolta löytyvät muun muassa keskeiset tiedot Metsähallituksen toiminnasta sekä organisaation ajankohtaisasiat – myös ruotsin, englannin ja saamen kielillä. Saavutettavuus on tärkeä osa vastuullista verkkopalvelua ja sivusto pyrkii täyttämään saavutettavuusohjeiden (WCAG 2.1) AA-tason, kuten laki digitaalisten palveluidentarjoamisesta edellyttää. Verkkosivuston uudistuksesta on vastannut Metsähallituksen verkkoviestintäpäällikkö Satu Sorjonen yhteistyössä Valu Digital Oy:n kanssa, ja saavutettavuusauditoinnin on tehnyt Eficode Oy.

Graafisen ilmeen uudistuksessa tavoitteena on saavutettavuus, selkeys, innostavuus ja helppo käytettävyys. Kruunun metsistä muistuttava kruunu on esiintynyt lähes kaikissa Metsähallituksen tunnuksissa läpi vuosikymmenien. Uusi Metsähallitus-tunnus kytkeytyy tähän mielenkiintoiseen historiaan, mutta ilmentää samalla modernin Metsähallituksen toiminnan laajuutta, huomioi maat ja vedet, ihmisen ja luonnon, toiminnan ja sen vaikutukset.

Uusi tunnus suunniteltiin pääosin Metsähallituksen omana työnä ja siitä vastasi Tiedekeskus Pilkkeen päällikkö, arkkitehti Heikki Hepoaho Metsähallituksesta yhdessä mainostoimisto KMG Turun kanssa. Myös uusi graafinen ohjeisto on suunniteltu Metsähallituksen ja KMG Turun tiiviinä yhteistyönä. Tunnus otetaan käyttöön asteittain ja vanhaa tunnusta näkyy vielä jonkin aikaa esimerkiksi joissakin maasto-opasteissa.

Tavoitteena yhä tiiviimpi yhteistyö

Yhdessä Metsähallituksen johdon ja henkilöstön kanssa tehdyssä brändityössä tunnistettiin kehittämiskohteita. Metsähallituslaiset haluavat jatkossa toimia tiiviimmin yhteistyössä niin sisäisesti kuin sidosryhmien kanssa. Tavoitteita ja haasteita halutaan tarkastella ylisukupolvisesti ja globaalisti, sillä Metsähallitus voi toimillaan vaikuttaa ihmiskunnan suurten haasteiden ratkaisemiseen.

Lisätietoja:
viestintäjohtaja Terhi Koipijärvi, puh. 0206 39 4080