Julkaistu 5.1.2023

Metsähallitus uudisti ammattinimikkeensä: sukupuolineutraalit nimikkeet käyttöön

Metsähallitus on ottanut käyttöön uudet ammattinimikkeet. Nimikkeiden uudistuksessa alleviivattiin sukupuolineutraaliutta sekä nimikkeiden toimivuutta eri alojen asiantuntijoille. Nimikeuudistusprojekti on ollut käynnissä vuoden 2022 aikana ja uudet nimikkeet on otettu käyttöön 1.1.2023.

 

Ammattinimikkeiden uudistusprojektin tavoitteena on ollut selvittää, miten hyvin nykyiset nimikkeet kuvaavat Metsähallituksessa työskentelevien asiantuntijoiden tekemää työtä ja löytää päivittämisen tarpeessa oleville nimikkeille sopivammat versiot. Uudistustyö on ollut monivaiheinen, ja sen aikana on käyty paljon kiinnostavia keskusteluja projektiryhmässä, vastuualueilla sekä henkilöstökyselyn kautta. Nimike on tärkeä osa työn merkityksellisyyttä ja ammattiylpeyttä, myös siksi uudistus on iso ja odotettu.

Nimikeuudistuksen myötä Metsähallituksen kaikki ammattinimikkeet käännetään ensimmäistä kertaa saamen kielille. Nimet palvelevat myös yhä paremmin sidosryhmiä ja asiakkaita sekä tukevat siten strategiaa asiakaslähtöisemmästä Metsähallituksesta.

Sukupuolineutraalit nimikkeet käyttöön, mies-loppuiset nimikkeet historiaa

Kaikki vanhat ammattinimikkeet muutettiin neutraaleihin muotoihin, minkä ansiosta mies-loppuisista nimikkeistä pystyttiin luopumaan. Esimerkiksi lakimies-nimike muutettiin juristiksi ja korjuuesimies puunkorjuun operaatioasiantuntijaksi.

– Halusimme, että uudistuksessa luovutaan mies-päätteisistä nimikkeistä ja pyrimme madaltamaan eri nimikkeiden välisiä raja-aitoja. Arvostamme monimuotoisuutta, edistämme yhdenvertaisuutta työyhteisössämme ja kannustamme monenlaisista taustoista tulevia hakemaan meille töihin. Sukupuolineutraalit nimikkeet ovat myös osa Metsähallituksen vastuullisuusohjelmassa tänä vuonna julkaistavaa monimuotoisuus-, tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa vuosille 2023–2026, työsuhdepäällikkö Riikka Tella toteaa.

Ammattinimike vaihtuu suurimmalla osalla henkilöstöstä

Nimikeuudistuksen myötä nimikkeitä on yhteensä 189 kappaletta ja nimikkeet vaihtuvat valtaosalla henkilöstöstä. Nimikkeiden muuttuminen vaihteli yksiköittäin ja tehtävittäin ja tavoitteena on ollut selventää työntekijän substanssiosaamista. Uusiin nimikkeisiin on tehty tarkentavia määreitä, niitä on verrattu muihin alan toimijoihin ja niiden tarkoituksena on myös helpottaa työtehtävien ymmärrettävyyttä rekrytointia ajatellen.    

Roland Vösa työskentelee Metsähallituksen luonnon- ja kulttuuriperinnön suojelun yksikössä, erityisosaamisenaan linnuston suojelu.

– Uusi nimikkeeni vaihtui erikoissuunnittelijasta luonnonsuojelun erityisasiantuntijaksi. Koen, että nimikkeeni kuvaa monipuolisemmin tekemääni työtä lajiston ja luonnonsuojelun hyväksi, Vösa kertoo.