Julkaistu 1.11.2019

Metsähallitus tuo vastuullisuuden yhteistyökumppaneiden kanssa tehtäviin sopimuksiin

Eettinen ja vastuullinen tapa toimia on keskeinen osa arvojamme ja toimintaamme. Vastuullinen hankinta on osa Metsähallituksen strategista vastuullisuusohjelmaa. Haluamme, että Metsähallituksen koko hankintaketju toimii vastuullisesti ja yhtenäisesti Metsähallituksen toimintatapaohjeen periaatteiden mukaisesti. Tämän vuoksi edellytämme vastaavaa sitoumusta lakien mukaiseen, eettiseen ja vastuulliseen toimintatapaan myös kaikilta toimittajiltamme.

Metsähallituksessa otetaan käyttöön toimittajille suunnattu toimintatapaohje (Supplier Code of Conduct). Toimittajilla tarkoitetaan Metsähallituksen palvelun- ja tavarantoimittajia sekä muita hankintasopimuskumppaneita.

Toimittajien toimintatapaohjeen tarkoituksena on sitouttaa myös Metsähallituksen kumppanit vastuulliseen ja eettiseen toimintaan sekä edistää Metsähallituksen koko sopimusketjun vastuullisuutta. Haluamme kehittää pitkäjänteistä ja vastuullista toimintaa yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa.

Toimittajien toimintatapaohje liitetään 4.11.2019 alkaen kaikkiin Metsähallituksen uusiin hankintasopimuksiin tarjouspyynnön vakiomuotoisena liitteenä, josta ei ole mahdollista poiketa. Toimittajien toimintatapaohje on erottamaton osa kaikkia hankintasopimuksiamme ja siten toimittajia sopimussuhteessa sitova.

Toimittajien toimintatapaohje perustuu Metsähallituksen toimintatapaohjeeseen. Toimittajien toimintatapaohje sisältää vähimmäisvaatimukset, joita toimittajiemme tulee liiketoimintaansa koskevien lakien ja määräysten ohella noudattaa sopimussuhteessaan Metsähallituksen kanssa. Toimittaja on velvollinen lisäksi varmistamaan, että sen Metsähallituksen sopimussuhteessa käyttämät alihankkijat ovat sitoutuneet toimittajien toimintatapaohjeen noudattamiseen.

Tutustu ohjeeseen >>

Lisätietoja:

Ville Norokorpi, Metsähallitus Lakiasiat, p. 040 570 1993