Julkaistu 1.3.2023

Metsähallitus toteuttaa tielinjahakkuun Suomussalmen Pirttivaarassa

Metsähallitus toteuttaa maaliskuun alussa Suomussalmen Pirttivaarassa noin 1,1 kilometriä pitkän tielinjahakkuun. Tieyhteydellä korvataan metsätalouden liikenteen osalta Karttimonjoen painorajoitetun sillan yli kulkeva metsätie. Sillan kantavuus ei nykyisellään ole riittävä raskaammalle kalustolle.

Tielinja kulkee noin 40-vuotiaassa harvennetussa männikössä. Hakkuusuunnitelma on esitelty keskeisille sidosryhmille.

Tie sijaitsee Metsähallituksen perustamalla jatkuvan kasvatuksen havaintoalueella. Tällä noin 5000 hehtaarin alueella metsiä käsitellään peitteisin menetelmin. Alueella tehdään monipuolista tutkimustyötä, jolla selvitetään muun muassa jatkuvan kasvatuksen hakkuutapoja, metsien uudistumista jatkuvapeitteisessä kasvatuksessa sekä riistakantojen kehittymistä.

Lisätietoja:
Aluepäällikkö Ulla Lehtonen, Metsähallitus Metsätalous Oy, p. 040 753 7372.