Julkaistu 19.4.2021

Metsähallitus toteuttaa sovitusti Evon luonnonhoidollista polttoa valmistelevan harvennushakkuun

Etelä-Suomen yhtäjaksoisimman palojatkumon ylläpitoon liittyvä pystymetsän polttoa valmisteleva hakkuu toteutetaan sovitusti Hämeenlinnan Evolla.

Noin 60-vuotias männikkö harvennetaan Tavilammen-Rillitien risteyksessä huhtikuun loppupuoliskolla. Tuleva polttoalue on reilun 11 hehtaarin kokoinen.

Käsittelyalue on metsätalouden suojelumetsää ja toimenpiteen tavoitteena on luonnonhoito ja palojatkumon ylläpitäminen. Metsähallitus ilmoitti maaliskuussa, että vain luonnonhoidollisen kulotuksen valmistelevat hakkuut toteutetaan ennen Evon kansallispuistoesityksen käsittelyä.

“Luonnonhoidollisilla poltoilla turvataan luonnon monimuotoisuutta tuottamalla palanutta puuta sitä tarvitseville eliölajeille. Ennallistamispoltto kuuluu monimuotoisuuden hoitoon yhtä lailla monikäyttömetsissä kuin suojelualueillakin”, toteaa aluejohtaja Pasi Korteniemi Metsähallitus Metsätalous Oy:stä.

Viime kesänä Evolla toteutettiin vastaavanlainen pienialaisempi pystymetsän poltto.

Puustosta poistetaan noin kolmannes, epätasaiseen asentoon harventaen. Näin menettelemällä saadaan tuotettua palokuormaa sekä puuston rakenne lähemmäs luonnontilaista. Myös palon hallinta on harvennuksen jälkeen helpompaa.

Pystymetsän poltto jäljittelee metsäpaloa, joka on luonnontilaisessa metsässä kasvukehityksen tärkein osatekijä. Polttojen ja palojatkumon ansiosta Evon alueelta tavataankin monia palanutta puuta suosivia hyönteislajeja. Aiemmin metsät uudistuivat myrskyn aiheuttamista pienaukoista tai salaman sytyttämistä kuloista, joita palojatkumoilla jäljitellään.

“Harvennuksen lisäksi metsikköön jätetään myös käsittelemättömiä tiheiköitä. Myöhemmin kesällä tehtävässä luonnonhoidollisessa poltossa muodostuu luonnontilaisen kaltainen ja vaihteleva lopputulos”, kertoo aluejohtaja Pasi Korteniemi.

Työt toteutetaan Evon retkeilyalueen hoito- ja käyttösuunnitelmaan ja retkeilyalueita koskeviin Metsähallituksen ohjeisiin perustuen. Kohde sijaitsee Natura-alueella ja toimenpiteillä on Ely-keskuksen hyväksyntä.

Retkeilyalueen harvennus- ja pomintahakkuut aloitettiin maaliskuussa, mutta ne keskeytettiin. Päätös perustui keskusteluihin ohjaavien ministeriöiden kanssa. Keskusteluissa todettiin myös, että luonnonhoidollista polttoa valmistelevat hakkuut voidaan myöhemmin toteuttaa.