Julkaistu 28.5.2021

Metsähallitus toteuttaa metsänhoidollisen harvennushakkuun Kittilän Pyhäjärvelle johtavan tien varrella

Harvennushakkuiden tavoitteena on avata maisemaa ja avartaa maastoa, jotta puusto pääsee järeytymään. Metsä säilyy peitteisenä, sillä puita poistetaan poimien eikä aukkoja tehdä. Hakkuut eivät aiheuta reittien sulkemista, mutta alueella liikkujien on syytä noudattaa varovaisuutta.

Hakkuualue sijaitsee valtion monikäyttömetsässä Pallas-Yllästunturin kansallispuiston rajan läheisyydessä, Pyhäjärventien varrella. Hakkuut alkavat kesäkuun ensimmäisellä viikolla ja ne on määrä saada valmiiksi kesän 2021 aikana.

Käsiteltävä alue on vanhaa viljelysmetsää. Hakkuilla pyritään parantamaan kasvamaan jätettävien puiden elinolosuhteita laadukkaan ja terveen puuston aikaansaamiseksi. Alueella on myös todettu tervasrosoa: sairastuneet puut poistetaan hakkuiden yhteydessä.

Retkeilyreitit ja alueen virkistyskäyttö huomioidaan hakkuiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Alueella kulkevat seuraavat kesäreitit: Vareslaen kierros, Levin maastopyöräreitti sekä Ylläs-Levi kesä- ja maastopyöräilyreitti. Reiteille sijoitetaan hakkuista kertovat varoituskyltit. Hakkuukone pitää työmaalla polkuihin turvaetäisyyttä ja siksi on tärkeää, että alueella liikutaan vain merkityillä reiteillä. Hakkuukonetta ei tule lähestyä.

Pyhäjärventiellä tulee kesän aikana liikkumaan puutavara-autojen lisäksi henkilöautoja, retkeilijöitä ja pyöräilijöitä. Tästä syystä tiellä liikkujien tulee noudattaa erityistä varovaisuutta. Autot tulee pysäköidä tien päässä sijaitsevalle parkkipaikalle – tiellä sijaitsevat levikkeet on jätettävä vapaaksi mahdollisia ohituksia varten.

Metsähallitus turvaa metsien monimuotoisuuden metsänkäsittelyssä ja metsätalouden mitoituksessa. Metsänkäsittelymenetelmän valinnassa pyritään aina huomioimaan luontomatkailun ja virkistyskäytön kannalta arvokkaat maisemakohteet, porotalouden toimintaympäristöt ja arvokkaat laidunalueet.

Lisätietoa: tiimiesimies Kari Koivumaa, kari.koivumaa@metsa.fi, 0206397006