Julkaistu 6.2.2020

Metsähallitus toivottaa saamelaisille hyvää kansallispäivää!

Tänään vietetään saamelaisten kansallispäivää. Metsähallitus tekee monipuolista yhteistyötä Suomen saamelaisten kanssa. Viime vuonna laajennettua saamenkielistä luontokasvatusta kehitetään tänä vuonna edelleen.
Kevon reitin alkupää Ruktajärvellä. Kuva: Pasi Nivasalo
Metsähallituksen hallinnassa olevien luonnonvarojen hoito, käyttö ja suojelu sovitetaan saamelaisten kotiseutualueella yhteen siten, että saamelaisten kulttuurin harjoittamisen edellytykset turvataan. Saamelaisten oikeutta ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan turvataan Metsähallituksessa sopimus- ja neuvottelumenettelyin sekä tukemalla saamenkielistä viestintää ja kulttuurihankkeita.
Saamenkielistä luontokasvatusta valtakunnanlaajuisesti
Viime vuonna Metsähallitus järjesti saamenkielistä luontokasvatusta saamenkielisissä varhaiskasvatuspaikoissa ja koulujen alaluokilla kautta maan entistä laajemmin.
– Luontokasvatustyöpajat ovat olleet suosittuja niin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen alaluokilla. Viime vuonna työpajakiertue kulki lähes kaikissa, saamenkielisissä varhaiskasvatusyksiköissä ja lisäksi Inarin ja Enontekiön koulujen alaluokilla, inarinsaamenkielisiä työpajoja pitänyt luontokeskus Siidan erikoissuunnittelija Kirsi Ukkonen kertoo.
Yhteensä viime vuonna pidettiin lähes 20 työpajaa ja tälle vuodelle jäi vielä ainakin kaksi kohdetta, Utsjoen kirkonkylä ja koltansaamen kielipesä Ivalossa. Näihin kohteisiin luontokasvatustyöpajat tulevat kevään aikana, kun saamenkielisiä työpajoja jatketaan ja kehitetään.
Lupaus saamenkielisen viestinnän lisäämisestä täytettiin
Metsähallitus toimii saamelaisten kotiseutualueella, joka käsittää Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnat sekä Sodankylästä Lapin paliskunnan alueen. Suomen reilut 10 000 saamelaisesta kotiseutualueella asuu noin 3 500 saamelaista.
Yhteistyö onkin tiivistä ja monipuolista. Metsähallitus on esimerkiksi ottanut ensimmäisenä maailmassa käyttöön vapaaehtoisen Akwé: Kon -menettelyn, jota käytetään kaikissa suojelu- ja erämaa-alueiden hoito- ja käyttösuunnitelmissa saamelaisten kotiseutualueella.
Viime vuonna YK:n alkuperäiskansojen kielten vuoden kunniaksi Metsähallitus lisäsi saamenkielistä viestintää. Tasan vuosi sitten Metsähallitus lupasi julkaista vuonna 2019 vähintään 50 saamenkielistä tiedotetta sekä lundui.fi että metsa.fi saamenkielisillä verkkosivustoilla. Niitä kertyi lopulta puolitoistakertainen määrä, yhteensä 150 kappaletta, joista monet myös erittäin uhanalaisilla inarin- ja koltansaamen kielillä.
Saamenkielisen viestinnän lisääminen on myös yksi viime vuonna laaditun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteista. Metsähallitus tulee jatkossakin lisäämään sekä henkilöstön että myös kansalaisten tietämystä ja ymmärrystä saamelaisten kulttuurista ja oikeuksista.
Suomessa puhutaan inarin-, koltan- ja pohjoissaamea. Kaikkiaan saamen kieliä on yhdeksän. Metsähallituksessa on osaamista kaikilla Suomessa puhutuilla saamen kielillä ja tälläkin hetkellä kielitaitoa täydentävät kaksi luontokeskus Siidan työntekijää koltansaamen opinnoissa.
Saamelaisten kansallispäivän juuret juontavat 6. helmikuuta 1917 Trondheimissa pidettyyn ensimmäiseen saamelaiskonferenssiin, jolloin saamelaiset aloittivat valtionrajat ylittävän keskinäisen yhteistyön.
Lisätietoja:
Viestintäjohtaja Terhi Koipijärvi, Metsähallitus, puh. 0206394080, sposti. terhi.koipijarvi(at)metsa.fi
Erikoissuunnittelija Kirsi Ukkonen, luontokeskus Siida, Metsähallitus, puh. 0206 397 746 sposti. kirsi.ukkonen(at)metsa.fi
Metsähallituksen verkkosivusto pohjoissaameksi: (www.metsa.fi/web/se)
Luonnossa liikkujan lundui.fi-verkkosivusto saamen kielillä:
Metsähallituksen saamenkielinen Facebook-sivu: www.facebook.com/samimeahcit