Julkaistu 10.8.2020

Metsähallitus tekee Paljakan geenireservimetsässä kuusen monimuotoisuutta edistäviä metsänhoitotoimenpiteitä

Metsähallitus tekee parhaillaan metsätöitä Puolangan Paljakassa, Luonnonvarakeskuksen (Luke) hallinnoimassa kuusen geenireservimetsikössä. Hoitotoimenpiteillä pyritään lisäämään kuusen siementuotantoa ja taimettumista. Uusien puusukupolvien nopea syntyminen ylläpitää kuusen geneettistä monimuotoisuutta ja tukee lajin sopeutumista muun muassa muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin.

Paljakassa tehtävä metsänuudistus toteutetaan ylispuunpoistoina ja pienalakasvatuksena. Hoitotoimet on suunniteltu Luken kanssa.

Geenireservimetsä on alue, jossa suojellaan tietyn puulajin perimää mahdollisimman monimuotoisena luonnon olosuhteissa, alkuperäisellä kasvupaikalla. Paljakan geenireservimetsä edustaa suojeluohjelmassa kainuulaista korkean alueen kuusikkoa.

Geenivarojen monimuotoisuuden ylläpitäminen edellyttää, että geenireservimetsiä uudistetaan ja uudistettaessa syntyy mahdollisimman runsas uusi sukupolvi. Geenireservimetsässä tulee olla kaikkia puuston ikäluokkia, joten hoitotoimenpiteitä tarvitaan toistuvasti.

Luke vastaa metsäpuiden geenivarojen monimuotoisuuden suojelusta kansallisen geenivaraohjelman mukaisesti. Se laatii geenireservimetsien hoitosuunnitelmat yhteistyössä maanomistajien kanssa ja huolehtii siitä, että geeniperimän monimuotoisuutta edistävät toimet tulevat tehtyä.

https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/geenivarat/metsapuiden-geenivarat/geenireservimetsat/

Lisätietoja:
Luonnonvarakeskus, Senior advisor Taneli Kohlström, +358295325011
Metsähallitus Metsätalous Oy, aluejohtaja Arto Tolonen, +358400192931