Julkaistu 13.10.2022

Metsähallitus tekee kohteissaan energiaremontteja

Metsähallituksen Rannikon Luontopalvelut on käynnistänyt kolmessa kohteessa remontit, joilla parannetaan energiatehokkuutta ja otetaan käyttöön uusiutuvaa energiaa. Remontteja tehdään Saaristomeren kansallispuiston Örössä, Nuuksion kansallispuistossa ja Merenkurkun Mikkelinsaarilla, ja työt valmistuvat loppuvuoteen mennessä.

– Muuttunut hintapolitiikka ja maailmantilanne vaikuttaa myös Metsähallitukseen ja olemme entistäkin tarkempia energiankäytön suhteen. Samalla edesautamme Suomen ilmastotavoitteiden ja hiilineutraaliuden saavuttamista vuoteen 2035 mennessä, kertoo erikoissuunnittelija Marjo Kekki.

Remontit liittyvät Metsähallituksen pitkäjänteiseen työhön hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Viime vuonna uusittiin polttomoottorikäyttöistä työkone- ja ajoneuvokalustoa täyssähkökalustoon.

Öröön rakennetaan aurinkopaneelikenttä

Remontit ovat osa valtion ilmasto- ja energiastrategiaa. Örössä on jo luovuttu fossiilisesta öljystä ja siirrytty maalämpöön. Seuraavaksi rakennetaan aurinkopaneelikenttä. Merkittävä osuus saaren sähköntarpeesta saadaan jatkossa aurinkovoimalla. Remontit rahoitetaan eduskunnan myöntämällä lisämäärärahalla.

Suuri lehtipuu hiekkatien varrella, takana vanha puinen asuinrakennus.
Syksyn värejä Örössä. Kuva: Jarmo Vehkakoski.

Örön linnakesaarelle sijoitettava aurinkosähkökenttä on 70 kilowatin järjestelmä, joka vastaa 30 kerrostalokaksion vuotuista sähkönkulutusta. Lisäksi saarelle asennetaan ilmalämpöpumppuja. Työt tehdään tulevan talven aikana.

Museovirasto on määritellyt Örön linnakesaaren valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi ja remontti tehdään Museoviraston näkemykset huomioon ottaen.

– Kulttuuriperintöasiat ja luontoarvot on otettava tarkoin huomioon suunnittelutyössä. Saari on kokonaisuudessaan luonnonsuojelu- ja muinaisjäännösaluetta, toteaa Kekki.

Örön aurinkopaneelit tehdään kotimaisena tuotantona Salossa.

Sähköntuotannon teho tuplaantuu Mikkelinsaarilla

Metsähallituksella on Mikkelinsaarilla Merenkurkussa vanha merivartioasema, jossa on matkailutoimintaa. Rakennuksen vanhat aurinkopaneelit ja akustot uusitaan, ja lisäksi siirrytään käyttämään bioöljyä. Remontin myötä aurinkosähkötuotannon teho tuplaantuu. Mikkelinsaarilla ei ole sähköliittymää, ja kaikki sähkö tuotetaan auringolla ja generaattorilla.

Nuuksion Kattilan alueen päärakennuksesta poistetaan perinteinen öljylämmityslaitteisto ja lämpöä aletaan tuottaa ilmavesilämpöpumpulla.

– Lopullinen valmistumisaikataulu varmistuu talven aikana. Haasteita luo maailmanlaajuinen tilanne ilmalämpövesipumpun komponenttien kanssa. Kun työt valmistuvat, kohteen hiilijalanjälki pienenee merkittävästi, kertoo Kekki.

Metsähallitus teetti kohteistaan energiaselvityksiä keväällä 2021. Tuolloin tarkasteltiin rakenteita ja tiloja, ja selvitettiin, paljonko energiaa kuluu. Selvitystä varten algoritmit laskivat miljoonia laskutoimituksia.

– Koska energian hinnat ovat nousussa, on hyvä, että lähdimme jo ajoissa liikkeelle energiatehokkuuden ja hiilijalanjäljen pienentämisen suhteen, Kekki sanoo.

Lisätietoja:

Erikoissuunnittelija Marjo Kekki, Metsähallitus, Rannikon Luontopalvelut: p. 040 153 1634, marjo.kekki@metsa.fi