Julkaistu 17.5.2024

Metsähallitus teettää ennakkoraivausta Evon retkeilyalueeseen kuuluvalla erillispalstalla

Evon retkeilyalueen kuuluvalla 20 hehtaarin kokoiselle erillispalstalle Korkeamäessä Vappulantien eteläpuolella on suunniteltu ennakkoraivaus. Palsta rajautuu Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) opetusmetsään sekä muiden maanomistajien kiinteistöihin.

Ennakkoraivattava kohde Evon retkeilyalueen erillispalstalla

Käsittelypinta-alaa on yhteensä 9,3 ha. Samoille kuvioille tehdään myöhemmin harvennushakkuu.
Puuston ikä on 30-60 vuotta, osin männikköä, osin kuusi-koivu sekapuustoa.

–    Toimenpiteet ovat retkeilyaluetyöryhmän toimenpide-esitysten mukaisia. Maisemaa avataan sulkeutuneessa kasvatusmetsässä monimuotoisuus huomioiden, kertoo Metsähallitus Metsätalous Oy:n aluepäällikkö Ilkka Korhonen.

Toukokuun loppupuoliskolle ajoittuva ennakkoraivaus on suunniteltu retkeilyaluelinjaukset huomioiden siten, että työkohteesta jätetään osia, esimerkiksi kosteikkopaikkoja käsittelemättä ja siten saadaan maisemaan vaihtelua.

Raivaustyöt tehdään jaksoittain 1-2 kuukauden aikana.

Lisätietoja

Aluepäällikkö Ilkka Korhonen, p. 0400 132 141