Julkaistu 26.11.2019

Metsähallitus tarttui Itämerihaasteeseen – huomio koko valuma-alueella

Metsähallitus lähtee mukaan Itämerihaasteeseen ja lupaa lisää käytännön toimia vesiensuojeluun. Keskeisimpänä tavoitteena on vähentää Itämeren ravinnekuormaa ja turvata luonnon monimuotoisuutta.

”Valtion meri- ja sisävesialueiden hyvän tilan ja kestävän käytön edistäminen on Metsähallituksen vastuullisuusohjelman olennaisia teemoja”, siksi Itämerihaasteeseen osallistuminen on meille luontevaa, Metsähallituksen kehitysjohtaja Tapio Pouta sanoo.

”Itämerihaaste on haastanut meitä katsomaan meriasioita toisaalta kokonaisuutena, yhtenä Metsähallituksena ja toisaalta laajentamaan tarkasteluamme ranta-alueiden sijasta koko valuma-alueelle”, Pouta jatkaa.

Metsähallitus osallistuu Itämerihaasteeseen viidellä linjauksella, jotka toteuttavat Metsähallituksen vastuullisuusohjelman eri teemoja. Toimenpiteisiin sisältyy niin konkreettisia kunnostustöitä kuin ohjeistusta ja valvontaa.

Viisi päälinjausta ovat valtion merenkäytön suunnittelun kehittäminen, Itämeren ravintokuorman vähentäminen, arvokkaiden luontokohteiden kunnostaminen, hankintojen ohjaaminen ilmastoystävällisiksi ja vastuullisen toiminnan kehittäminen yhdessä kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa.

”Metsähallitus toimii esimerkillisellä tavalla Itämeren suojelemiseksi. Arvostamme heidän aktiivista otettaan ja laaja-alaista työtä, jota he tekevät meren suojelemiseksi. Metsähallituksen hoidossa on yli 3 400 000 hehtaaria vesialuetta. On todella merkittävää, että näin laajat vesialueet tulevat mukaan Itämerihaasteen piiriin. Metsähallituksen Itämeri-toimenpideohjelmassa huomioidaan myös valuma-alueiden suunnittelu, millä on suuri vaikutus Itämeren hyvinvointiin. Olemme erittäin iloisia saadessamme Metsähallituksen mukaan Itämerihaasteen verkostokumppaniksi”, Itämerihaasteen koordinaattori Mari Joensuu sanoo.

Haasteen yksi keskeinen toimi on luoda Metsähallitukselle valuma-aluetasoinen suunnittelumenetelmä

”Katsomme valtion merialueita entistä enemmän yhtenä kokonaisuutena. Mietimme millä toimenpiteillä turvaamme Itämeren monimuotoisuuden ja saavutamme meren hyvän tilan tavoitteita, yhdessä sinisen kasvun kanssa”, Metsähallituksen Itämeri-haastetta koordinoinut meriluonnosta vastaava luonnonsuojelupäällikkö Anu Riihimäki sanoo.

”Metsähallituksen meritiimi kerää vuosittain tuhansilta kohteilta tietoa vedenalaisista lajeista ja luontotyypeistä. Nämä tiedot ovat käytettävissämme, kun osallistumme valtakunnalliseen merialuesuunnitteluun”, Riihimäki sanoo.

Metsähallituksen tavoitteena on, että ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta hyödyllinen tuulivoima ja kotimainen kalankasvatus voidaan sijoittaa merialuesuunnittelun kautta Itämerelle niin, että ne aiheuttavat mahdollisimman vähän negatiivisia vaikutuksia merelle.

”Uusina toimina selvitämme myös Itämeren rannalla olevien kiinteistöjemme pistekuormitukset ja keinot niiden vähentämiseen. Varmistamme myös, että veneissämme on myrkyttömät pohjamaalit ja ympäristöystävällistä polttoainetta”, Riihimäki kertoo konkreettisista toimenpiteistä.

Metsähallitus huolehtii myös sekä oman henkilöstönsä että urakoitsijoidensa vesiensuojeluosaamisesta. ”Kaikki Metsätalous Oy:n suunnittelijat sekä metsätaloustoimien toteutusta ohjaavat urakoitsijat – yhteensä noin 250 henkilöä – suorittavat sähköisen vesiensuojelukurssin”, Riihimäki kertoo.

Metsähallitus jatkaa aktiivista työtään vaelluskalakantojen turvaamiseksi. ”Olemme asettaneet Itämerihaasteen yhdeksi tavoitteeksemme, että meriharjuskantojen taantuminen saadaan pysäytettyä ja kantoja palautettua vanhoille esiintymisalueille”, Riihimäki sanoo.

Itämerihaaste järjestää vuosittain valtakunnallisen Itämeri-seminaarin, jonka ajankohta tänä vuonna on 27.11. Metsähallituksen luonnonsuojelupäällikkö Anu Riihimäki on panelistina seminaarissa käytävässä paneelikeskustelussa, jossa käsitellään ympäristöviestinnän vaikuttavuutta.

Lisätietoja:
Kehitysjohtaja Tapio Pouta, Metsähallitus, tapio.pouta@metsa.fi, 020 639 7442
Luonnonsuojelupäällikkö, Anu Riihimäki, Metsähallitus, anu.riihimaki@metsa.fi, 020 639 4632

Itämerihaaste – Metsähallituksen toimenpideohjelma 2019-2023

Itämerihaaste on maksuton, kaikille toimijoille avoin Itämeren ja vesiensuojeluun keskittynyt kansainvälinen verkosto. Verkoston toimijat ovat vapaaehtoisesti sitoutuneet toteuttamaan konkreettisia vesiensuojelutoimenpiteitä lain määräykset ja oman ydintoimintansa vaatimukset ylittäen. Verkostosta toimijat löytävät kumppaneita, jakavat tietoa sekä oppivat ja toimivat yhdessä Itämeren ja lähivesiemme paremman tilan hyväksi. Mukana on jo yli 270 Itämeren suojeluun sitoutunutta organisaatiota Itämeren alueelta.