Julkaistu 6.2.2019

Metsähallitus tarjoaa saamenkielistä luontokasvatusta saamelaisalueella ja kaupungeissa

Metsähallitus toivottaa saamelaisille hyvää saamelaisten kansallispäivää!

Metsähallitus vahvistaa tarjontaa saamelaiselle luontokasvatukselle. Tämä vuosi on YK:n alkuperäiskansojen kielten vuosi ja myös tämän vuoksi alkuperäiskansojen kielten käytön tukeminen on tärkeää.

Saamenkielistä luontokasvatusta tarjotaan kevätkauden aikana Inarissa, Ivalossa, Rovaniemellä, Vuotsossa ja Helsingissä. Syys puolella toimintaa jatketaan eri alueilla.

Saamenkielisten palveluiden tarjoamista on muodostunut osa Metsähallituksen toiminnassa saamelaisten kotiseutualueella. Metsähallituksen toiminnan vastuuseen kuuluu luontokasvatus ja saamen kielen käyttö. Metsähallitus tukee saamen kieliä kirjallisten palvelujen lisäksi myös kielenkäytössä käytännössä.

– Olemme järjestäneet saamenkielistä luontokasvatusta varsinkin Luontokeskus Siidassa. Lisäksi myös muualla saamelaisalueella saamenkielisten elokuvaleirien ja saamenkielisen eräkasvatusleirien kautta vuosina 2013-2016, kertoo erikoissuunnittelija Kirsi Ukkonen Luontokeskus Siidasta.

Luontokasvatustyöpajojen järjestämisessä Metsähallitus on valmistautunut vetämään ne alueiden mukaan kaikilla kolmella Suomassa puhutulla saamen kielellä, koltansaameksi, inarinsaameksi ja pohjoissaameksi. Joissakin työpajoissa lapsilla on mahdollista kuulla oman saamenkielensä lisäksi myös muuta saamea, kuten inarinsaamea.

Luontokasvatustyöpajan aiheena on Kentänpään elämä. Työpaja on tehty Gieddegeažis – Kentänpäässä olleen lastennäyttelyn pohjalta, joka oli esillä Saamelaismuseo ja Luontokeskus Siidassa 7.4.2017–8.4.2018.

Tämän lisäksi Metsähallituksen tavoitteena on julkaista vähintään 50 tiedotetta saameksi sekä lundui.fi– että metsa.fi-verkkosivustojen saamenkielisillä sivuilla vuonna 2019.

Lue lisää Metsähallituksen toiminnasta saamelaiskulttuurin ja saamen kielten eteen viime vuoden kansallispäivän tiedotteesta.

Saamelaisten kansallispäivän juuret juontavat 6. helmikuuta 1917 Trondheimissa pidettyyn ensimmäiseen saamelaiskokoukseen, jolloin saamelaiset aloittivat valtionrajat ylittävän keskinäisen yhteistyön.

Lisätietoja:
Erikoissuunnittelija Kirsi Ukkonen, Metsähallitus, puh. 0400 479 986, sähköposti: kirsi.ukkonen(at)metsa.fi