Julkaistu 26.4.2022

Metsähallitus sulkee Kalajoen meriluontokeskuksen

Metsähallituksen Luontopalvelut uudistaa toimintamalliaan Kalajoen seudulla. Jatkossa asiakaspalvelu perustuu ennen kaikkea digitaalisiin ratkaisuihin, lisäksi alueella panostetaan opastusviestintään maastossa ja yhteistyötä kumppaneiden kanssa tiivistetään. Kalajoen meriluontokeskus puolestaan suljetaan 30.4.2022. Luontokeskuksen käyntimäärät ovat laskeneet voimakkaasti viime vuosina.

Kalajoen meriluontokeskus perustettiin 15 vuotta sitten vastaamaan sen aikaisiin asiakastarpeisiin, ja luontokeskus asiakaspalvelupisteineen palveli hyvin oman aikansa toimintaympäristöä. Toimintaympäristön muuttuessa on kuitenkin todettu, ettei paikkaan sidottu luontokeskus  aina enää vastaa parhaalla tavalla asiakkaiden tarpeisiin. Tämä näkyy muun muassa laskeneissa käyntimäärissä.

Hiekkarannan vieressä rakennus, jossa korkeita lasiseiniä ja puusäleikköä.
Kalajoen luontokeskus. Kuva: Kimmo Rampanen, Vastavalo.

Nyt suljettavan Kalajoen meriluontokeskuksen käyntimäärän ja näkyvyyden eteen on tehty paljon töitä, muun muassa tapahtumien, näyttelyn uudistusten sekä matkailun ja koulujen kanssa toteutetun yhteistyön muodossa. Siitä huolimatta käyntimäärä on jatkanut laskuaan – nykyisin keskuksessa on alle 10 000 käyntiä vuodessa, kun niitä enimmillään oli 30 000.

– Päätös on osa valtakunnallista kehitystä, sillä luontokeskusten määrä on vähentynyt alle puoleen alle kymmenessä vuodessa. Vuonna 2013 koko maassa oli toiminnassa 43 luontokeskusta, kun niitä vuonna 2021 oli vain 18, aluejohtaja Pirkko Siikamäki Metsähallituksen Luontopalveluista kertoo.

Digitaalisilla ratkaisuilla pystytään palvelemaan laajoja asiakasjoukkoja kattavasti ja kustannustehokkaasti. Kalajoella digiratkaisuihin perustuva toimintamalli on sekä vaikuttavin että toiminnallisesti kestävin tapa kehittää luontokohteiden saavutettavuutta  ja houkuttelevuutta. Asiakasviestinnän kehittämisessä hyödynnetään palvelumuotoilun keinoja parhaiden kanavien ja toimintatapojen löytämiseksi.

Digitaalisen asiakaspalvelun lisäksi Metsähallitus panostaa Kalajoen seudulla luontokohteiden maasto-opasteisiin. Hiekkasärkille ja Marinan alueelle tuotetaan uudet pääopastuspisteet ja Konikarvon sataman opastuspiste päivitetään paremmin retkeilijöitä palvelevaksi. Kumppaniyhteistyötä vahvistetaan esimerkiksi tuottamalla materiaaleja ja sisältöjä asiakasviestintään. Lisäksi Metsähallitus ryhtyy selvittämään yhdessä Kalajoen kaupungin kanssa uutta tulevaisuuden toimintamallia Kalajoen Marinan alueelle.

Lisätietoja:

Aluejohtaja Pirkko Siikamäki, Metsähallitus, Luontopalvelut, pirkko.siikamaki@metsa.fi, 040 827 5457

Puistonjohtaja Saara Airaksinen, Metsähallitus, Luontopalvelut, saara.airaksinen@metsa.fi, 040 779 2680