Julkaistu 21.5.2018

Metsähallitus selvitti mahdolliset datakeskuspaikat valtion mailla

Metsähallitus tutkii jatkuvasti valtion maa- ja vesiomaisuutta eri näkökulmista. Yhtenä tavoitteenamme on löytää kestäviä liiketoimintamahdollisuuksia ja tuoda sitä kautta elinvoimaa ja yritysmahdollisuuksia eri puolille Suomea. Nyt olemme kartoittaneet ja pisteyttäneet yhdessä teknisen suunnittelun asiantuntijayrityksen CTS Engtec Oy:n kanssa valtion alueilta parhaiten datakeskusalueiksi sopivat kohteet.

Globaalin datan määrä kasvaa eksponentiaalisesti ja datan säilyttämiseen tarvittavien datakeskusten sijoittumisesta käydään kovaa maailmanlaajuista kilpailua. Suomen vahvuuksina kilpailussa ovat vakaa yhteiskuntajärjestys, korkea osaamis- ja koulutustaso, hyvä infrastruktuuri, viileä ilmasto, edullinen sähkön hinta ja vakaa maaperä.

”Datakeskukset ovat merkittävä osa modernia digitaalista taloutta ja digitalisaatiota, joita Metsähallitus haluaa olla etunenässä edistämässä”, Metsähallituksen kaavoitusinsinööri Jarkko Mähönen sanoo.

”Suomi on Euroopan edistynein digitaalisten pilvipalveluiden käyttäjämaa ja tämän liiketoimintasektorin keskeiset toimintaedellytykset ennen kaikkea suurille konesaleille ovat maassamme varsin hyvät. Tämän vuoksi konesalien sijoittaminen tänne Suomeen on hyvin looginen ratkaisu”, Business Finlandin Senior Advisor Toni Mattila arvioi.

CTS Engtec Oy:n datakeskusliiketoiminnan johtaja Reijo Parkkinen toteaa, että suuret datakeskustoimijat maailmalla ovat huomanneet Pohjoismaat kiinnostaviksi keskusten sijoitusmaiksi Keski-Euroopan ja Irlannin jälkeen Euroopassa.

”Pitämällä huolta Suomen kilpailukyvystä, tulemme saamaan lisää investointeja datakeskuksiin tulevaisuudessa”, Parkkinen ennustaa. ”Metsähallitus tukee hyvin Suomen tarjontaa datakeskuksille soveltuvista alueista.”

Valtion alueiden datakeskuspisteytykseen vaikuttivat mahdollisuus saada sähköä kahdesta suunnasta, liikenne- ja tietoliikenneyhteydet, kunnallistekniikka, mahdollisuus vapaajähdytykseen ilmalla tai vedellä ja rakennuksen tuottaman hukkalämmön käyttömahdollisuudet. Lisäksi tontin tulisi olla hyvin rakennettavissa eikä tontilla tai sen lähiympäristössä saa olla riskitekijöitä. Nämä kriteerit toteutuvat valtion mailla parhaiten Liperissä, Loviisassa ja Heinolassa.

”Koska datakeskuspaikoista kilpaillaan kiivaasti, on kunnan sitoutuminen hankkeen edistämiseen ensiarvoisen tärkeää. Tämän varmistamiseksi kävimme TOP 3 -kohteiden osalta keskustelun jokaisen kunnan kanssa, ja pisimmällä ollaan Liperissä ja Heinolassa”, Mähönen kertoo.

Datakeskusta varten tarvitaan valmis vähintään asemakaavan tasoinen kaava, joten Metsähallitus on esittänyt Liperin kunnalle, että alueelle käynnistettäisiin asemakaavan laadinta. Kaavassa alue merkittäisiin T-merkinnällä, jolloin alue soveltuisi teollisuus- ja liikerakentamiseen sekä datakeskusalueeksi. Liperin kunta käsittelee kaavoituksen käynnistämispäätöstä kesäkuussa.

Kaavoituksesta tehtäisiin Metsähallituksen ja kunnan kesken maankäyttösopimus ja se pyrittäisiin käynnistämään jo kuluvan kesän aikana.

Business Finland tekee kansainvälistä datakeskusten markkinointityötä ja myös Metsähallituksen kohteita on tarkoitus liittää Business Finlandin alustalle. ”Business Finlandin alusta helpottaa myyntityötä ja toiseksi, asiakkaiden on helpompi vertailla kohteita, kun kaikista on tietyt perustiedot valmiina”, Mähönen kertoo.

Lisätietoja:

Metsähallitus Kiinteistökehitys, kaavoitusinsinööri Jarkko Mähönen, 040 540 6266, jarkko.mahonen@metsa.fi

Business Finland, Senior Advisor, Foreign Direct Investment Consulting Toni Mattila, 040 500 9909, toni.mattila@businessfinland.fi

CTS Engtec Oy, Business Area Manager, Data Centers Reijo Parkkinen, 0400 682 272, reijo.parkkinen@ctse.fi