Julkaistu 11.1.2023

Metsähallitus ryhtyy toteuttamaan Vallisaaren ja Kuninkaansaaren kaavaratkaisua

– puurakenteista täydennys- ja uudisrakentamista rajatulle alueelle saarien koillis- ja pohjoisosaan

Vallisaaren ja Kuninkaansaaren uusi asemakaava on saanut lainvoiman ja saaria hallinnoiva Metsähallitus ryhtyy edistämään kehittämishankkeen toteuttamista. Tavoitteena on saarten kulttuurihistoriallisesti ja luonnon kannalta arvokkaiden kohteiden suojeleminen sekä kestävän luontomatkailun kehittäminen.

Vallisaaren ja Kuninkaansaaren kehittyvä luontomatkailu tulee yhä kattavammin täydentämään merellisen Helsingin virkistys- ja palvelutarjontaa. Voimaan tullut asemakaava mahdollistaa luontomatkailua tukevien liike-, työ- ja näyttelytilojen sekä kahvila-, ravintola- ja majoitustilojen rakentamisen.

Uudisrakentaminen tehdään puurakenteisena ja puulla verhottuna, painottuen Vallisaaren koillisosaan kyläalueelle ja Kuninkaansaaren pohjoisrannalle. Myös venesatamaa kehitetään. Uudisrakentamisen lisäksi kunnostetaan olemassa olevia rakennuksia. Saaret omistaa valtio, ja niiden hallinnoinnista ja kehittämisestä vastaa Metsähallitus. Maa-ala säilyy Metsähallituksen hallinnassa.

– Luontomatkailun kehittäminen on jo herättänyt kiinnostusta markkinatoimijoissa, niin sijoittajissa kuin ravintola- ja majoitusalan toimijoissa. Onhan kyse ainutlaatuisesta mahdollisuudesta ja alueesta vain 15 minuutin lauttamatkan päässä pääkaupunkimme Kauppatorilta. Haluamme kuitenkin edetä harkiten, ja ensivaiheessa käymme tarkentavia keskusteluja Helsingin kaupungin kanssa rakentamisajan käytännön järjestelyistä ja muista keskeisistä asioista. Sijoittajien ja toimijoiden haku Vallisaaren kehittämiseen alkaa myöhemmin ja kerromme tämän aikataulusta ja menettelystä ennakkoon, sanoo projektipäällikkö Tero Juhola Metsähallituksen Luontopalveluista.

Suurin osa alueesta jää rakentamisen ulkopuolelle

Suurin osa Vallisaaresta ja Kuninkaansaaresta on luonnonsuojelualuetta, joka perustettiin vuonna 2021. Luonnonsuojelualueen koko on 80 hehtaaria. Luonnonsuojelualueeseen kuuluvat alueet tullaan säilyttämään ennallaan, eikä niille ole osoitettu uutta rakentamista.

– Kaava mahdollistaa uudisrakentamisen ja vanhojen rakennusten ottamisen uuteen käyttöön. Uusia ja kunnostettavia rakennuksia on yhteensä noin 23 000 kerrosneliön verran. Suoraan vertaamalla kerrosala on noin 2 prosenttia saarten 120 hehtaarin kokonaispinta-alasta. Kunnostettaviin rakennuksiin lukeutuvat esimerkiksi punatiiliset 1800-luvun loppupuolella rakennetut luotsitalo ja esikuntarakennus, jotka mahdollistavat vaikkapa idyllistä majoitustilaa. Matkailijoiden kulkua ohjataan pääreiteille ja herkkiä kohteita suojataan, Juhola lisää.

Lisätietoja

Metsähallitus, Luontopalvelut, projektipäällikkö Tero Juhola, puh 040 670 6406, tero.juhola@metsa.fi

Asemakaavaan liittyvät kysymykset:
Helsingin kaupunki, asemakaavoituksen eteläisen alueyksikön päällikkö Janne Prokkola, puh 09 310 37233, janne.prokkola@hel.fi