Julkaistu 6.5.2020

Metsähallitus poistaa luontokohteiden koronarajoituksia – retkeilijöiden vastuullinen käytös entistä tärkeämpää

Metsähallituksen Luontopalvelut avaa luontokeskukset, perinnetilat sekä varaus-, vuokra- ja autiotuvat 1.6. alkaen. Metsähallitus avaa myös tiedekeskus Pilkkeen Rovaniemellä samoin periaattein. Päätös noudattaa valtioneuvoston linjauksia julkisten tilojen avaamisesta. Asiakaspalvelupisteiden turvallisuutta varmistetaan asiakasmäärien rajaamisen, turvaetäisyyksien ja hygieniaohjeistuksen kautta. Kokoontumisrajoitukset otetaan järjestelyissä huomioon. Päätöksiä tarkennetaan vielä toukokuun aikana, kun lisäohjeita saadaan. Retkietiketti on entistä tärkeämpää sekä luonnon että ihmisten oman turvallisuuden takia.
Metsähallituksen luontokeskukset ja tiedekeskus Pilke ovat verrattavissa museoihin ja muihin julkisiin tiloihin, joiden avaamisesta valtioneuvosto päätti 1.6. alkaen. Mikäli valtioneuvosto linjaa henkilömääristä, jotka voivat yhtä aikaa olla em. kaltaisessa julkisessa tilassa, noudattaa Metsähallitus näitä ohjeita. Erilaiset tilaisuudet ja tapahtumat rajataan määräysten mukaan alle 50 henkilöön.
Luontokeskusten kahvila- ja ravintolatoiminnasta vastaavat yksityiset yritykset. Niitä koskevat ohjeet, joita valtioneuvosto tulee antamaan ravintoloille. Metsähallitus ei kuitenkaan edellytä tiloissaan toimivia kahvila- ja ravintolayrityksiä avaamaan toimintaansa, jos turvamääräysten edellyttämät järjestelyt vaikeuttavat niiden toiminnan kannattavuutta. Osa luontokeskusten ravintoloista ja muista Metsähallituksen kohteilla toimivista yrityksistä on jo aiemmin harjoittanut take-away myyntiä, joka on toiminut hyvin. Tämä toiminta todennäköisesti jatkuu kesälläkin.
Metsähallituksen aiemmin suljetut päivä- ja autiotuvat avataan 1.6. Vuokra- ja varaustupien varausjärjestelmä avataan viimeistään 27.5, jolloin tupavarauksia voi tehdä 1.6. eteenpäin ja myös vuodelle 2021. Metsähallitus selvittää toukokuun aikana, onko syytä rajata tupien sallittua henkilömäärää peruskapasiteettia pienemmäksi, jotta asiakasturvallisuus säilyy.
Kansallispuistoissa ja muilla luontokohteilla saa järjestää alle 50 hengen opastuksia ja tapahtumia. Tulenteko- ja taukopaikat ovat avoinna normaalisti. Perinnetiloilla opastus pidetään lähtökohtaisesti ulkona, ja sisätiloihin tutustuminen tapahtuu omatoimisesti.
Retkietiketin merkitys korostuu
Korona-aikaan suomalaiset ovat ilahduttavasti lähteneet luontoon. Valitettavasti myös ikävien lieveilmiöiden määrä on lisääntynyt.
– Nyt tarvitsemme entistä suurempaa vastuullisuutta ja retkietiketin noudattamista, sanoo luontopalvelujohtaja Timo Tanninen. – Luontoon halutaan mennä nimenomaan luontoarvojen takia. Viime aikoina on ollut nähtävissä, että ne voivat olla vaarassa piittaamattoman käytöksen takia. Tarvitsemme vastuullisuutta myös siksi, ettei virus pääse leviämään tuvilla, taukopaikoilla ja luontokeskuksissa.
Hygienian ja siisteyden merkitys retkeillessä korostuu entistä enemmän. Metsähallitus ei voi esimerkiksi taata tupien hygieenisyyttä, sillä retkikohteiden tupien siisteys on pääosin niiden käyttäjien varassa. Siksi oman majoitteen (teltta tai riippumatto) mukaan ottaminen on hyvä ajatus yön yli kestäville retkille. Samoin tulenteko- ja taukopaikoilla tulee huolehtia turvaväleistä ja hygieniasta huolellisesti.
Lisäksi Metsähallitus kannustaa sähköisten asiakaspalvelujensa käyttämiseen. Mm. Luontoon.fi-palvelusta saa ajantasaista tietoa retikohteista ja Retkikartta.fi-palvelusta löytyvät kartat.
Metsähallitus on päivittänyt ohjeistustaan Luontoon.fi-verkkopalvelussa sivulla luontoon.fi/koronavirusohjeet. Sivua päivitetään ohjeiden tarkentuessa.
Lisätietoja antavat
Luontopalvelut: Luontopalvelujohtaja Timo Tanninen, p. 040 661 0033
  • Rannikko, vs. aluejohtaja Mikael Nordström, p. 0400 445 234
  • Järvi-Suomi, aluejohtaja Jouni Aarnio, puh. 0206 395 069
  • Pohjanmaa–Kainuu, aluejohtaja Pirkko Siikamäki, p. 040 827 5457
  • Lappi, vs. aluejohtaja Pirjo Seurujärvi, p. 0400 125782
Tiedekeskus Pilke, päällikkö Heikki Hepoaho, p. 020 639 7120