Julkaistu 4.7.2019

Metsähallitus pitää huolta metsäautoteiden silloista – Kuhmon Vartiuksessa alkaa siltaremontti viikolla 28

Metsähallitus aloittaa viikolla 28 Lahnasjoen sillan remontin Kuhmon Vartiuksen Ahvenlammentiellä.
Siltaan vaihdetaan kuluneen puukannen tilalle metallinen kansi ja kaiteet. Korjaustyö kestää noin viikon verran ajalla 8 – 14.7.

Tie on suljettu remontin ajan, kiertotie on Liekinvaarantien kautta.

Kuhmon metsätiimin alueella on 52 siltaa. Näistä 38 siltaa on omalla tiestöllä ja loput osakkuusteillä.Kuhmossa on hyvä tilanne, koska lähes kaikki omat sillat kestävät täyden 76 tonnin kuorman. Pyrkimys on pitää kaikki sillat täydellä kuormalla liikennöitävässä kunnossa Metsähallitukselle tärkeällä tiestöllä.

Metsähallituksella on omia teitä 2540 kilometriä ja osakkuusteitä 1190 kilometriä Kuhmon metsätiimin alueella.

Karttaleike: korjattavan sillan sijainti Kuhmon Vartiuksessa

Metsätiet ja sillat rakennetaan pääasiassa palvelemaan metsätalouden tarpeita, mutta niitä käyttävät myös marjastajat, metsästäjät ja muut luonnossa liikkujat. Etenkin Lapissa, Kainuussa ja Itä-Suomessa Metsähallituksen tiet ovat tärkeitä liikkumisväyliä paikalliselle väestölle. Metsähallitus on tehnyt selvityksiä valtion metsäautoteiden käyttäjistä ja on selvinnyt että metsäteiden käytöstä 85 prosenttia on muuta kuin metsätalouskäyttöä.

Vuoden 2018 kuivan kesän aikana metsätiestö osoitti tarpeellisuutensa metsäpalojen nopeiden sammutustöiden mahdollistajana. Paloja oli paljon, mutta pinta-alaltaan ne jäivät pieniksi.

Metsähallituksella on omia metsäteitä yhteensä 36 000 kilometriä. Lisäksi se on osakkaana lukuisissa yksityisteissä. Omia siltoja Metsähallituksen tiestöllä on noin 1 000. Teiden rakentaminen ja ylläpito on Metsätalous Oy:n tehtävänä.

Lisätietoja:
Metsähallitus, Metsätalous Oy, tienrakennusesimies Mikko Koistinen, p. 0400-777 132