Julkaistu 21.5.2018

Metsähallitus pettynyt hovioikeuden ratkaisuun raakapuukartelliasiassa

Helsingin hovioikeus on antanut ratkaisunsa raakapuukartelliasiassa. Hovioikeus katsoi, että vastaajayhtiöiden toiminnalla oli voinut olla vaikutusta maksettuihin hintoihin. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomion lopputulosta ja katsoi asiassa vastaanotetun laajan taloustieteellisen asiantuntijatodistelun perusteella, että riittävää näyttöä vahingon aiheutumisesta ei ollut. Hovioikeuden mukaan Metsähallituksella on ollut perusteltu syy oikeudenkäyntiin sen selvittämiseksi, onko kilpailunrajoitus aiheuttanut sille vahinkoa.

”Olemme pettyneitä siihen, että hovioikeuden ratkaisu ei vastannut Metsähallituksen ja sen käyttämien asiantuntijoiden näkemystä”, pääjohtaja Pentti Hyttinen sanoo. ”Tutustumme nyt hovioikeuden tuomioon rauhassa yhdessä asiantuntijoidemme kanssa, jonka jälkeen harkitsemme mahdollisia jatkotoimia asiassa.”

Hovioikeuden ratkaisu osoittaa, että kartellin aiheuttaman vahingon toteennäyttäminen on erittäin vaativaa. Eduskunta on oikeudenkäynnin aikana helpottanut vahingonkärsijän asemaa ja muuttanut lakia niin, että kartellin oletetaan aiheuttavan vahinkoa. Tätä muutosta ei kuitenkaan vielä sovellettu Metsähallituksen korvausvaatimuksen käsittelyyn.

Selvitykset osoittivat Metsähallituksen kärsineen merkittävää vahinkoa. Vastuullisena julkisena toimijana Metsähallitus katsoi aiheelliseksi vaatia kartelliyhtiöiltä korvausta näiden sille aiheuttamasta vahingosta. Metsäyhtiöiden lainvastaisen toiminnan johdosta Metsähallitus nosti maaliskuussa 2011 kanteen kartelliyhtiöitä vastaan Helsingin käräjäoikeudessa, joka hylkäsi kanteen kesäkuussa 2016 antamallaan tuomiolla.

Metsähallitukselle on tärkeää hallinnoida vastuullisesti kaikkien kansalaisten metsiä. Vahingonkorvausoikeudenkäynti käräjä- ja hovioikeudessa on ollut vaativa ja pitkäkestoinen. Kilpailunrikkomuksia ja erityisesti ostajien kilpailunrikkomuksia koskevista asioista ei ole Suomessa juurikaan oikeuskäytäntöä. Oikeudenkäynti kesti yli seitsemän vuotta ja siinä kuultiin yli 50 todistajaa sekä poikkeuksellisen laajaa taloustieteellistä todistelua.

Lisätietoja:

Pääjohtaja Pentti Hyttinen, puh. 040 546 5227
Viestintäjohtaja Terhi Koipijärvi, puh. 050 598 9958

Taustaa:

UPM-Kymmene Oyj teki keväällä 2004 Kilpailuvirastolle (nyk. Kilpailu- ja kuluttajavirasto) hakemuksen vapautuakseen seuraamusmaksuista UPM:n, Metsäliitto Osuuskunnan ja Stora Enso Oyj:n ylläpitämän kartellin johdosta. Kilpailuvirasto käynnisti UPM:n hakemuksen johdosta mittavan tutkinnan, joka päättyi seuraamusmaksuesitykseen markkinaoikeudelle vuonna 2006. Markkinaoikeuden 4.1.2010 lainvoimaiseksi tulleen ratkaisun mukaan metsäyhtiöt olivat ylläpitäneet lainvastaista ostokartellia raakapuun valtakunnallisilla markkinoilla 1997–2004 ja siitä määrättiin maksettavaksi yli 50 miljoonan euron seuraamusmaksut.

Metsähallitus on suurin yksittäinen raakapuun myyjä Suomessa. Markkinaoikeuden päätöksen jälkeen Metsähallitus teetti riippumattomilla taloustieteen ja metsäekonomian asiantuntijoilla selvityksiä siitä, onko kartelli vääristänyt raakapuun markkinahintaa ja siten aiheuttanut Metsähallitukselle vahinkoa.