Julkaistu 14.1.2019

Metsähallitus perusti kaksi ainutlaatuista syvän lumen kelkkailualuetta Kainuuseen

”Metsähallitus vapauttaa moottorikelkkailua rajatuilla alueilla kokeiluluonteisesti. Kuhmon ja Puolangan (Paljakka) syvän lumen kelkkailualueista tuli edelliseltä talvikaudelta hyvää palautetta. Tästä syystä kokeilua jatketaan kummallakin alueella”, toteaa Metsähallitus Metsätalous Oy:n aluejohtaja Arto Tolonen. Metsähallituksessa on koettu, että huolella valittu rajattu alue ohjeistuksineen on ollut hyvä keino vapaan kelkkailun ohjailussa paikkoihin, jossa siitä ei ole haittaa luonnolle tai muille luonnossa liikkujille.

”Näillä kohteilla haluamme käyttää talouskäytössä olevia monikäyttömetsiä tukemaan myös paikallista matkailuelinkeinoa”, painottaa Arto Tolonen.

Kuhmon kelkkailualue

Syvän lumen kelkkailualue on avattu tälle talvelle Kuhmon Koukkula-Kuikka alueella.

Kelkkailun harrastajat voivat Metsähallituksen uraluvan hankittuaan ajaa vapaasti noin 2500 hehtaarin rajatulla alueella valtion talousmetsässä Kuhmon itärajalla Koukkula – Kuikka alueella. Kulku alueelle on Kivikiekin tien kautta.

Alue liittyy itärajan kelkkaurastoon ja se on saavutettavissa kelkalla tai kelkan voi tuoda autokyydillä tietä pitkin kelkkailualueen reunaan. Paikka on syrjässä, joten siitä ei aiheudu melu- ja muita haittoja paikallisasutukselle. Maasto on monipuolinen vaihdellen tasaisesta jyrkkiin rinteisiin.

Tiimiesimies Jussi Moilanen Metsähallituksesta kertoo, että ajoalue on selkeä, metsätiestön rajaama. Alueen rajanaapurina olevat yksityismaat ja luonnonsuojelualueen rajat on nauhoitettu, suojelualueilla ja yksityismailla ei saa ajaa.

Kelkkailussa tulee noudattaa erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Alueella on puroja, joiden jää ei ole kantavaa. Alueella liikkuessa voi kohdata eläimiä, mm. hirviä, joita kelkkailulla ei saa häiritä. Alueen käyttö ja ajaminen alueella tapahtuvat käyttäjän omalla vastuulla. Metsähallitus kiinnittää erityistä huomiota Suomessa ainutlaatuisten kelkkailualueiden valvontaan.

”Koska olemme metsätalousalueella, on ajaminen kielletty alle kolmen metrin korkuisessa taimikoissa. Lisäksi alueen etelä- ja länsireunan teillä on tällä hetkellä puutavaran ajo käynnissä. Tiellä ei saa kelkkailla niin kauan kuin tie on aurattuna”, Jussi Moilanen korostaa.

Metsähallitus on laittanut alueen tuloreiteille opastauluja, joissa on kartta ja alueen käyttöehdot.

Kuhmon kelkkailualueen tulostettava kartta. (Paljakan kartta julkaistaan lähiaikoina)

Lisätietoja:
Metsähallitus Metsätalous Oy, tiimiesimies Jussi Moilanen p. 040-586 3618
Metsähallitus Metsätalous Oy, aluejohtaja Arto Tolonen p. 0400-192 931