Julkaistu 7.2.2022

Metsähallitus palkitsi yrittäjiä työn laadusta yli puolella miljoonalla eurolla

Metsähallitus on jo usean vuoden ajan kannustanut sopimusyrittäjiään hyvään työn jälkeen maksamalla laatupalkkioita. Viime vuoden hyvien työsuoritusten palkkiosumma nousee 530 000 euroon.

Metsähallituksella ei ole omia työkoneita, vaan kaikki urakointipalvelut hankitaan palveluina alan yrittäjiltä julkisten hankintakilpailujen kautta. Laatupalkkioita on maksettu yrittäjille ja urakoitsijoille, jotka toimivat puunkorjuussa ja kaivinkoneella tehtävässä maanmuokkauksessa.

”Palkitsemisen myötä haluamme kannustaa yrittäjiä parhaimpaan mahdolliseen työn laatuun. Tavoitteena on myös lisätä Metsähallituksen houkuttavuutta tarjouskilpailutuksissa”, Metsähallitus Metsätalous Oy:n asiakkuusjohtaja Heikki Kääriäinen kertoo.

Rahallisen palkkion suuruus vaihtelee 2–4 %:n välillä yrittäjän vuoden 2021 urakkamaksuista.

Pohjanmaa-Kainuun alueella kahdeksalle puunkorjuuyrittäjille maksetut palkkiot olivat yhteensä 204 000 euroa.

”Puunkorjuun laatupalkkioita on maksettu kolmena vuonna. Laatupalkkion saajat ovat vaihdelleet sopivasti, osa yrittäjistä on tosin saanut laatupalkkioita useampana vuonna. Laatupalkkio on saanut kaikki yrittäjät tavoittelemaan hyvää laatua ja sitä kautta laatupalkkiota. Koska toiminnan taso ja puutavaran laatu on parantunut, Metsähallitukselle on tullut enemmän hyötyjä kuin kuluja. Yrityksille palkkio on tuloa ilman suoria kustannuksia, joten sitä kannattaa tavoitella. Lisäksi hyvä laatu saadaan aikaiseksi lähes samalla työpanoksella kuin aiempi niin sanottu normaali laatu.”, kertoo hankintapäällikkö Vesa Härkönen Metsähallituksesta

”Myös kuusi kaivinkonemuokkausyrittäjää sai palkkion, yhteensä 11 500 euroa. Vaihteluväli oli noin 1700–3100 €.”, toteaa metsänhoitopäällikkö Tarmo Myllymäki Metsähallituksesta.

Laatupalkkio on osa Metsähallitus Metsätalous Oy:n urakointistrategiaa, jonka keskeisenä ajatuksena on hankkia laadukkaita palveluja kustannustehokkaasti.

Lisätietoja Pohjanmaan-Kainuun alueelta:
Metsähallitus Metsätalous Oy, hankintapäällikkö Vesa Härkönen, p. 0400-291 988 
Metsähallitus Metsätalous Oy, metsänhoitopäällikkö Tarmo Myllymäki, p. 0400- 587 375