Julkaistu 16.1.2018

Metsähallitus palkitsi yrittäjiä hyvästä suorituksesta

Metsähallitus maksaa hyvin suoriutuneille metsänhoitoyrittäjille laatupalkkion, jonka suuruus määräytyy urakointipalvelun laadun ja toteutuspinta-alan mukaan.

Metsähallitus Metsätalous Oy:n kaivinkonemuokkauksen laatupalkkion saavia yrityksiä on Etelä-Suomessa kuusi ja Pohjois-Suomessa neljä. Vuodelta 2017 maksettavien palkkioiden suuruus vaihtelee yrityksittäin noin kuudensadan ja neljäntuhannen euron välillä.

”Laatupalkkiosta yrittäjä saa vastineeksi rahaa ja katetta sille työlle, jonka hän on käyttänyt ammattitaitoisten kuljettajien valintaan ja kouluttamiseen, korkeatasoisen työn tekemiseen ja työjäljen omavalvontaan”, Metsähallituksen metsänhoitojohtaja Heikki Savolainen kertoo.

Metsähallitus Metsätalous Oy arvostaa laatutyötä, joka edesauttaa maanmuokkausta seuraavia metsänkasvatuksen vaiheita. Kaivinkonemuokkauksessa tämä tarkoittaa esimerkiksi onnistunutta istutustyötä ja uudistamista sekä taimikonhoitoa ja puuston kasvatusta.

Laatupalkkio on tarkoitus maksaa yrittäjille myös vuoden 2018 töistä.

”Toivomme, että yhä useampi yrittäjä jatkossa tavoittelee laatupalkkiota”, Heikki Savolainen kannustaa.

Metsähallitus ostaa merkittävän osan metsänhoito- ja metsänparannustöistään palveluina alan yrittäjiltä. Laatupalkkio on osa Metsähallitus Metsätalous Oy:n urakointistrategiaa, jossa keskeisenä ajatuksena on hankkia laadukkaita palveluja kustannustehokkaasti.

Lisätietoja:
Metsähallitus Metsätalous Oy, metsänhoitojohtaja Heikki Savolainen, p. 0400 234 976.