Julkaistu 30.6.2023

Metsähallitus on sulkenut Löytöjoen sillan Suomussalmella – sillassa vakavia vaurioita

Metsähallituksen ylläpitämä Löytöjoen silta Emäjoen varressa Suomussalmella on toistaiseksi suljettu liikenteeltä. Sillassa on havaittu vakavia eroosiovaurioita, jotka johtuvat täyttömaiden huuhtoutumisesta tulvaveden mukana. Silta suljettiin asiantuntijoiden suosituksesta. 

Kevättulvat ovat vuosien varrella syövyttäneet sillan rakenteiden ympärillä olevia maa-aineksia. Vuonna 2021 sillan rakenteita korjattiin, mutta jo seuraavana kesänä havaittiin, että kevättulvat olivat aiheuttaneet uutta syöpymää. 

Tämän vuoden kesäkuussa ulkopuoliset asiantuntijat tekivät sillalle kuntokartoituksen. Kartoituksessa vauriot havaittiin niin vakaviksi, että asiantuntijat suosittelivat sillan sulkemista. 

Löytöjoen silta suljettiin juhannusviikolla lippusiimoilla, ja paikalle tuodaan puomi ja varoitusmerkit. Yleisöä kehotetaan käyttämään kiertotietä Hyrynsalmen kautta. 

Löytöjoen ylittävä tie on Metsähallituksen ylläpitämä tie, jota käytetään metsätalouden liikenteeseen. Lisäksi tietä käyttävät virkistyskäyttäjät, kuten marjastajat ja metsästäjät. Sillan kautta kulkee myös moottorikelkka- ja pyöräreitti. 

Kesän ja syksyn aikana sillalle tehdään erityistarkastus, jonka jälkeen päätetään tulevista toimenpiteistä. 

Metsähallitus ylläpitää huomattavaa metsätieverkostoa 

  • Metsähallituksella on Pohjanmaa-Kainuun alueella lähes 11 000 kilometriä omia teitä ja noin 140 siltaa. Lisäksi Metsähallitus on osakkaana lähes yhtä suuressa määrässä osakkuusteitä ja -siltoja. 
  • Valtakunnallisesti Metsähallituksen omaa tieverkostoa on 36 000 kilometriä ja siltoja noin tuhat. Osakkuusteitä on lähes 30 000 kilometriä ja -siltoja miltei 400. 
  • Metsätieverkon ylläpitoon ja rakentamiseen panostetaan vuosittain valtakunnallisesti 22 miljoonaa euroa ja Pohjanmaa-Kainuun alueella noin 7 miljoonaa euroa. Työnpidon töiden toteuttajina ovat valtaosin alueen yrittäjät. 
  • Hyväkuntoinen tieverkko on perusedellytys metsätaloudelle ja luotettaville ympärivuotisille puuntoimituksille. 
  • Metsäautotiet ovat kaikkien käytettävissä. Metsähallituksen tieverkoston suurin käyttäjäryhmä onkin virkistyskäyttäjät. Lisäksi tieverkosto mahdollistaa metsäpalojen nopeat sammutustyöt. 

Lisätietoja: 

Metsähallitus Metsätalous Oy, metsänhoitopäällikkö Tarmo Myllymäki, 0400 587 375, tarmo.myllymaki@metsa.fi 

Kartta Löytöjoen sillan sijainnista.
Kartta Löytöjoen sillan sijainnista.