Julkaistu 4.6.2018

Metsähallitus on löytänyt ratkaisuja metsurien talviaikaiselle työllistymiselle

Metsähallitus on löytänyt useita toimenpiteitä, joilla voidaan jatkossa välttää metsureiden talviaikaiset lomautukset. Metsurit voivat kerryttää vapaita kiireisinä työaikoina, työllistyä talvikuukausina toisen työnantajan palvelukseen tai hyödyntää erilaisia koulutuspolkuja oman osaamisen laajentamiseksi.

– Työryhmä on tehnyt erinomaista työtä ja tunnistanut monipuolisen keinovalikoiman, jolla talvityöllisyysongelmaa voidaan taklata, sanoo Metsähallituksen pääjohtaja Pentti Hyttinen.
– Nyt työryhmän esitykset on pantava ripeästi toimeksi. Toimenpiteiden onnistunut toteutus luo mielestäni hyvät edellytykset sille, että tulevaisuudessa lomautuksiin ei tarvitsisi enää turvautua.

Metsähallitus perusti alkuvuodesta työryhmän, jonka tehtävänä oli löytää keinoja edistää metsureiden talviaikaista työllistymistä. Ryhmän työskentelyssä hyödynnettiin myös ELY-keskusten, TE-keskusten, oppilaitosten ja elinkeinoelämän asiantuntemusta.

Parina viime vuonna Metsähallitus Metsätalous Oy on joutunut turvautumaan metsureiden lomautuksiin. Yhtiössä työskentelee 250 metsuria. Metsureiden työtehtävät koostuvat pääosin metsänistutuksesta ja erilaisista taimikonhoitotehtävistä, joille luontevin ajankohta on sulan maan aika. Lumisille talvikuukausille on ollut haasteellista löytää soveliasta työtä.

Nyt työllistämiseen on löydetty useita ratkaisuja. Kiireisinä sesonkiaikoina voi kerryttää vapaita talviajalle. Väliaikainen työskentely Metsähallituksen muissa vastuualueissa tai muissa valtion organisaatioissa on myös mahdollista tietyin edellytyksin. Metsureiden ammattitaitoa on viime vuosina hyödynnetty esimerkiksi Luonnonvarakeskuksen susiseurannoissa. Maastossa liikkumisen taito, paikallistuntemus ja monenlaisten työvälineiden ja työturvallisuuden hallinta ovat osaamista, jolla voisi työryhmän kartoituksen mukaan olla kysyntää myös esimerkiksi matkailun tai erilaisissa huoltotehtävissä.

Metsureita halutaan kannustaa myös oman ammattiosaamisen laajentamiseen. Osaamiskartoituksen pohjalta henkilökohtaisia ratkaisuja mietitään metsureiden kanssa käytävissä tuloskeskusteluissa.

Lisätietoja:
Pääjohtaja Pentti Hyttinen, puh. 040 5465 227
Toimitusjohtaja, Metsähallitus Metsätalous Oy, Jussi Kumpula, puh. 040 0388 614