Julkaistu 12.10.2018

Metsähallitus myy ja vuokraa maata toimintaansa kehittävälle Kittilän kaivokselle

Kittilässä on maailmanluokan kultaesiintymä, joka pyritään hyödyntämään mahdollisimman hyvin. Kittilän kaivoksen toiminta jatkuu tunnettujen malmivarojen perusteella ja nykyisellä tuotantokapasiteetilla 2030-luvun puoliväliin. Tämä on kaivokselle poikkeuksellisen pitkä elinkaari, ja sen varmistamiseksi tehdään mittavia investointeja.

Kittilän kaivosta operoiva Agnico Eagle Finland Oy ja Metsähallitus ovat tänään sopineet kaupasta, jolla kaivosyhtiö saa haltuunsa noin 107 hehtaaria maata nykyisen kaivospiirin pohjoispuolelta, sekä allekirjoittaneet vuokrasopimuksen 270 hehtaarin maa-alueesta kaivospiirin laajennushankkeen tarpeisiin.

– Olemme tyytyväisiä Metsähallituksen kanssa tekemäämme kauppaan. Se antaa meille käyttöoikeuden metsämaa-alueelle, jonka tarvitsemme suunnitteilla olevaa NP4-rikastushiekka-allasta varten. Sopimuksen allekirjoituksen jälkeen meillä on käyttöoikeus noin 80 prosenttiin altaan rakentamiseen tarvittavasta alueesta, Agnico Eagle Finlandin toimitusjohtaja Jani Lösönen sanoo.

– NP4-rikastushiekka-altaan rakentaminen on osa monivuotista investointiohjelmaamme, joka tähtää kaivoksen tuotannon kasvattamiseen noin 25 prosentilla vuodesta 2021 alkaen, Lösönen kertoo.

Agnico Eagle Finland on hakenut kaupan ja vuokrauksen kohteena oleville alueille kaivospiirin laajennusta. Kaupan ja sopimuksen jälkeen kaivosyhtiö voi aloittaa alueella valmistelevat työt jo ennen kaivospiirin lainvoimaisuutta.

– Antamalla kaivosyhtiölle luvan valmistella laajennukseen liittyviä rakentamistoimia jo ennen kaivosluvan lainvoimaisuutta, haluamme osaltamme varmistaa alueellisesti paljon työllistävän kaivoksen toiminnan sekä näin taata valtion maiden parhaan kestävän tuoton tällä kohteella, Metsähallitus Kiinteistökehityksen kaivannaispäällikkö Mika Hytönen kertoo.

– Hyvä yhteistyö paikallisten ja alueellisten sidosryhmiemme kanssa on ensiarvoisen tärkeää, jotta suunnitelmamme toteutuvat niin, että niistä on hyötyä kaikille osapuolille, Lösönen sanoo.

Lösönen kertoo, että kaivosyhtiö on yhdessä paikallisten sidosryhmiensä kanssa sopinut Seurujoen kahlaamolle vievän tien uudelleen linjauksesta ja kahlaamolla olevan kodan kunnostuksesta.

Lisätiedot

Metsähallitus Kiinteistökehitys, kaivannaispäällikkö Mika Hytönen, puh. 040 722 4417, mika.hytonen@metsa.fi

Agnico Eagle Finland Oy, toimitusjohtaja Jani Lösönen, puh. 050 341 7196, jani.losonen@agnicoeagle.com

Liitteet
Ilmakuva kaivosalueelta
Kartta kaivosalueelta
Agnico Eagle Finlandin logo

Agnico Eagle Finland Oy on kanadalaisen kaivosyhtiön suomalainen tytäryhtiö, joka operoi Kittilässä Euroopan suurinta kultakaivosta. Vuonna 2008 alkanut kaivostoiminta jatkuu näillä näkymin 2030-luvun puoliväliin saakka. Kaivoksen ensimmäinen kultaharkko valettiin tammikuussa 2009. Kittilän kaivos tuottaa vuodessa noin 200 000 unssia eli 6 000 kiloa kultaa vastuullisesti tiiviinä osana kaivosta ympäröivää yhteisöä. Se työllistää Kittilässä noin 1 000 henkeä, joista puolet on yhtiön omia työntekijöitä ja loput urakoitsijoiden. Yli 90 prosenttia yhtiön omista työntekijöistä on Lapista.

Metsähallitus Kiinteistökehitys on Metsähallituksen liiketoiminnan vastuualue. Se vastaa kiinteistöomaisuuden hankinnasta, luovutuksesta ja vuokrauksesta sekä kaavoitusasioista. Lisäksi Kiinteistökehitys harjoittaa maa- ja vesialueita koskevaa hanke- ja kehitystoimintaa sekä kaivannaisliiketoimintaa. Kiinteistökehityksen hoitama kiinteistöliiketoiminta kasvattaa valtion maa- ja vesiomaisuuden arvoa ja luo edellytyksiä monipuoliselle biotaloudelle sekä paikalliselle yrittäjyydelle ja luonnossa virkistäytymiselle.