Julkaistu 30.9.2019

Metsähallitus mukana Arctic Award -palkitussa hankkeessa

Metsähallitus oli mukana Luonnonvarakeskuksen koordinoimassa BuSK-hankkeessa (Building Shared Knowledge Capital to Support Natural Resource Governance in the Northern Periphery), joka nappasi järjestyksessä kolmannen Arctic Award -palkinnon Kööpenhaminassa.

Metsähallitus kartoitti hankkeessa osallistavalla havainnointimenetelmällä uusia maastopyöräreittejä monikäyttömetsiin. Maastopyöräreittien kehittämisellä Metsähallitus tukee metsien monipuolista käyttöä ja parantaa ulkoilu- ja harrastusmahdollisuuksia. Hankkeessa kartoitettu Mottimetsän rengasreitti löytyy Rovaniemen kaupungin ylläpitämästä luontoreitti ja -kohdepalvelu Etiäisestä. Loput kartoitetut reitit löytyvät jalki.fi -sivustolta.

BuSK-hankkeen osallistavan suunnittelun menetelmien kehittäminen liittyy myös Metsähallituksen koordinoimaan Halti-hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on rakentaa pysyvä yhteistyö Käsivarren erämaan ja Reisan kansallispuiston välille. BuSK-hankkeessa kehitettyä menetelmää käytetään tiedonkeruuseen, menetelmän testaamiseen ja sen edelleen kehittämiseen.

Palkinnon tarkoitus on nostaa esiin arktisen alueen kannalta tärkeisiin aiheisiin keskittyviä kehityshankkeita. Kilpailu on avoin EU:n Arktisten alueiden Interreg -ohjelmista rahoitetuille hankkeille. BuSK palkittiin viiden eri Interreg-ohjelman hankkeista parhaana Luonnonvarojen kestävä käyttö -kategoriassa.

Elokuun lopussa päättyneellä kolmivuotisella hankkeella oli 11 partneria seitsemästä eri maasta tai alueelta. Suomesta hankkeessa olivat mukana Luonnonvarakeskus, Metsähallitus, Rovaniemen kaupunki ja Lapin yliopisto. Hankkeen tavoitteena oli kehittää suunnittelutyökaluja, jotka tehostavat osallistavien tekniikoiden käyttöä ja auttavat päätöksentekijöitä maankäytön suunnittelussa ja luonnonvarojen hallinnassa.

Lisätietoja:

Aluejohtaja Kirsi-Marja Korhonen, Metsähallitus Metsätalous Oy, p. 0400 300861.
Lisätietoja Halti -hankkeesta: www.metsa.fi/halti