Julkaistu 21.5.2024

Metsähallitus muistuttaa: Luvaton tuli voi olla vaarallinen retkeilijöille, tulee kalliiksi sytyttäjälle ja luonnolle

Suurimmassa osassa Suomea on nyt maastopalovaroitus ja Ilmatieteen laitos on nostanut maastopaloluokituksen vaaralliseen luokkaan Etelä- ja Keski-Suomessa. Maastopalovaroituksen ollessa voimassa avotulen teko maastossa on kielletty. Myös kertakäyttögrillin ja risukeittimen käyttö on kielletty. Nuotion saa tehdä kansallispuistossa ainoastaan keittokatoksissa ja hormillisissa tulisijoissa, ja näissäkin varovaisuutta noudattaen.

Piirroskuva hormillisesta tulentekopaikasta.
Kaaviokuva hormillisesta ja katollisesta keittokatoksesta, jossa tulen voi tehdä varovaisuutta noudattaen myös maastopalovaroituksen aikana.

Maastopalo voi levitä nopeasti ja aiheuttaa vaaran retkeilijöille. Esimerkiksi ruuhkaisessa kansallispuistossa voi olla maastossa yöpymässä isokin määrä ihmisiä.

Vaikka kansallispuistossa tehdään ennallistamispolttoja, niin maastopalon haitat voivat olla luonnolle suuret. Nuotioista karanneissa paloissa palaa usein sellaisia kohteita, mitä ei poltettaisi muuten. Suunnittelematon palo ei ole hallinnassa, ja se voi levitä tai sytyttää uusia erillisiä paloja. Palo voi myös helposti jäädä kytemään maan alle pitkäksikin aikaa.

Avun saanti kansallispuistoihin ja muihin luontokohteisiin kestää yleensä kauan.  Kohteet ovat usein hankalasti saavutettavissa ja sammutustöitä varten joudutaan raivaamaan reitti. Tällöin voidaan esimerkiksi uhanalaisen lajin kasvupaikka tuhoutua tai vaurioitua. Metsäpalon sammuttaminen voi pahimmassa tapauksessa viedä useita päiviä.

Luonnonsuojelualueella luvattomasta tulien teosta koituu sakkoja. Jos maastopalovaroitus on voimassa, sakkojen määrä kasvaa. Nuotion sytyttäjä on velvollinen korvaamaan myös kustannuksia, jos palo leviää ja paikalle tarvitaan pelastuslaitosta.

Lisätietoja