Julkaistu 23.5.2023

Metsähallitus muisti yhteistyökumppaneitaan ansiomerkein

Metsähallitus muistaa vuosittain kultaisin ja hopeisin ansiomerkein vaikuttajia ja yhteistyökumppaneita, jotka edistävät toiminnallaan luonnonvarojen kestävää hoitoa, käyttöä ja suojelua.

Kultaisen ansiomerkin saivat Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Jaakko Erkinaro, Suomen luonnonsuojeluliiton entinen puheenjohtaja Harri Hölttä, JPJ-Wood Oy:n puheenjohtaja Kauko Luodelahti, Pohjois-Savon maakuntajohtaja Tytti Määttä sekä Kuhmo Oy:n toimitusjohtaja Tommi Ruha. Hopeinen ansiomerkki myönnettiin Kainuun luonnonsuojelupiirin metsävastaava Vesa Hyyryläiselle.

Ansiomerkit on perinteisesti luovutettu Metsähallituksen syntymäpäivänä 13.5. tai sen läheisyydessä.

Kultainen ansiomerkki:

Erkinaro Jaakko, tutkimusprofessori, Luonnonvarakeskus
Jaakko Erkinaro on tutkinut etenkin Ylä-Lapin vaelluskalakantoja ja tehnyt pitkään yhteistyötä Metsähallituksen kanssa. Hänen tutkimuksensa on tuottanut tärkeää tietoa kalastuksen kestävyyden varmistamiseksi Tuuloma-, Teno ja Tornion-Muonioinjoen vesistöissä. Hän on välittömällä toimintatavallaan edistänyt yhteistoimintaa eri toimijoiden välillä ja sitä kautta edistänyt tutkimusyhteistyötä, jonka avulla on voitu parantaa monien vesistöjen vaelluskala- ja raakkukantojen tilaa.

Hölttä Harri, Suomen luonnonsuojeluliiton entinen puheenjohtaja
Harri Hölttä toimi pitkään Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtajana ja on tehnyt läheistä yhteistyötä Metsähallituksen kanssa. Hänellä oli merkittävä rooli vuonna 2019 käynnistetyssä Suomen luonnonsuojeluliiton, Greenpeacen ja Metsähallituksen välisessä sovitteluprosessissa. Sovitteluprosessin tavoitteena oli päästä yhteiseen näkemykseen järjestöjen esittämistä monimuotoisuuden kannalta arvokkaista kohteista sekä rakentaa ympäristöjärjestöjen ja Metsähallituksen välille uusi toimintamalli metsien käsittelyyn liittyvien erimielisyyksien ennaltaehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi. Sovitteluprosessin aikana Harri Hölttä teki hyviä ja rakentavia esityksiä asioiden eteenpäin viemiseksi. Asiantuntevalla ja rauhallisella otteellaan hän hankki koko ryhmän luottamuksen.

Luodelahti Kauko, Puheenjohtaja, JPJ-Wood Oy
Kauko Luodelahti on tehnyt mittavan elämäntyön suomalaisen puunjalostuksen piirissä. Hän toimi Kopran sahan työnjohtajana, hankintapäällikkönä ja metsäpäällikkönä. Palkkatyön ohessa hän käynnisti oman puualan yritystoiminnan ja vuodesta 1988 alkaen hän keskittyi täysipainoisesti omaan liiketoimintaansa ikkunateollisuuden alalla. JPJ-Wood oy perustettiin vuonna 1994 ja sahaustoiminta Juupajoella aloitettiin 1997. Kauko Luodelahti tunnetaan luotettavana ja toimialalla laajasti arvostettuna yhteistyökumppanina. Yhteistyö JPJ-Wood Oy:n ja Metsähallituksen välillä käynnistyi 2000-luvulla ja on jatkunut myös seuraavan sukupolven ottaessa vastuuta yhtiöstä.

Määttä Tytti, Maakuntajohtaja, Pohjois-Savon maakuntaliitto
Pohjois-Savon maakuntajohtaja Tytti Määttä on vaikuttava haja-asutusalueiden puolestapuhuja. Työskennellessään aiemmin Vaalan kunnanjohtajana ja Kuhmon kaupunginjohtajana hän toimi kolme kautta Metsähallituksen Pohjamaan – Kainuun alueellisen neuvottelukunnan puheenjohtaja. Määttä on aktiivinen toimija, jolla on laaja yhteistyöverkosto. Hän tuo rohkeasti esille oman alueensa näkökohtia ja käyttää taitavasti eri viestintäkanavia. Myönteisellä ja innostuneella otteella hän on tuonut haja-asutusalueiden näkökulmia esille ja kyennyt edistämään alueiden elinvoimaa ja ihmisten hyvinvointia.

Ruha Tommi, Toimitusjohtaja, Kuhmo Oy
Kuhmo Oy:n toimitusjohtaja Tommi Ruha on toiminut monissa merkittävissä metsäsektorin tehtävissä ja edistänyt henkilökohtaisella panoksellaan toimialan kehitystä. Toimialan yhteiskehittämisen merkeissä yhteistyö Metsähallituksen kanssa alkoi jo hänen työurallaan Ponssessa ja Ponsse Oyj:n toimitusjohtajana. Kainuu ja Kuhmo ovat sekä Kuhmo Oy:lle että Metsähallitukselle keskeistä toiminta-aluetta. Kahden viime vuoden aikana Kuhmo Oy on tehnyt kymmenien miljoonien eurojen investoinnit uusiutuvien puuvarojen jalostamiseen Kuhmossa. Ruhan henkilökohtainen työpanos on ollut merkittävä myös jo kahdessa Pohjanmaa-Kainuun luonnonvarasuunnitelmassa.

Hopeinen ansiomerkki:

Hyyryläinen Vesa, Kainuun luonnonsuojelupiirin metsävastaava
Vesa Hyyryläinen toimii Kainuun luonnonsuojelupiirin metsävastaavana ja on tehnyt jo pitkään yhteistyötä Metsähallituksen kanssa. Hänellä oli merkittävä rooli vuonna 2019 käynnistetyssä Suomen luonnonsuojeluliiton, Greenpeacen ja Metsähallituksen välisessä sovitteluprosessissa. Sovitteluprosessin tavoitteena oli päästä yhteiseen näkemykseen järjestöjen esittämistä monimuotoisuuden kannalta arvokkaista kohteista sekä rakentaa ympäristöjärjestöjen ja Metsähallituksen välille uusi toimintamalli metsien käsittelyyn liittyvien erimielisyyksien ennaltaehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi. Vesa Hyyryläinen toi sovitteluprosessiin arvokasta paikallistuntemusta etenkin Kainuun alueen osalta sekä teki rakentavia esityksiä asioiden edistämiseksi. Hänen käytännönläheinen otteensa mahdollisti useiden ratkaisujen löytämisen alueellisissa tapaamisissa.