Julkaistu 13.5.2024

Metsähallitus muisti yhteistyökumppaneitaan ansiomerkein Flooran päivänä

Metsähallitus muistaa vuosittain kultaisin ja hopeisin ansiomerkein vaikuttajia ja yhteistyökumppaneita, jotka edistävät toiminnallaan luonnonvarojen kestävää hoitoa, käyttöä ja suojelua.

Yksi nainen ja neljä miestä seisovat kukkakimput ja kunniakirjat kädessä.
Kultaisen ansiomerkin saivat Liisa Rohweder, Juha Jumppanen, Simo Jaakkola, Rainer Häggblom, Anssi Hintsa sekä Antti Asikainen.

Kultaisen ansiomerkin saivat Luonnonvarakeskuksen tutkimusylijohtaja Antti Asikainen, Kohiwood Oy:n toimitusjohtaja Anssi Hintsa, toimitusjohtaja Rainer Häggblom, Koneyrittäjien varatoimitusjohtaja Simo Jaakkola, Metsä Groupin puunhankinnasta ja metsäpalveluista vastaava Metsä Forestin toimialajohtaja Juha Jumppanen sekä WWF:n pääsihteerinä toiminut Liisa Rohweder.

Metsähallituksen myöntämät ansiomerkit luovutettiin Flooranpäivänä 13.5., jolloin Metsähallitus viettää syntymäpäiväänsä. Tänä vuonna Metsähallituksen perustamisesta tulee kuluneeksi 165 vuotta.

Metsähallituksen kultaisen ansiomerkin ovat saaneet:
Tutkimusylijohtaja Antti Asikainen
Antti Asikaisella on pitkä ja vaikuttava ura metsäntutkimuksen parissa. Hän on työskennellyt Metsäntutkimuslaitoksen, Joensuun yliopiston, VTT:n ja Joensuun Tiedepuisto Oy:n palveluksessa. Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessorina ja tutkimusylijohtajana toimiessaan hän on edistänyt yhteistyötä metsäalan toimijoiden kanssa ja siten edesauttanut tutkimustiedon siirtymistä käytännön toimintaan. Asikainen on Metsäbiotalouden tiedepaneelin puheenjohtaja ja hän on toiminut myös Suomen ilmastopaneelin jäsenenä.

Toimitusjohtaja Anssi Hintsa
Kohiwood Oy:n toimitusjohtajana vuodesta 2020 alkaen toiminut Anssi Hintsa on kehittänyt henkilökohtaisella työpanoksellaan vuonna 1987 perustetusta Oy Kohiwood Ltd:stä yhden Euroopan johtavista liimalevyn valmistajista. Kohiwood on perheyritys, joka on kasvanut sahatavaran tuottajasta merkittäväksi sahatavaran jatkojalostajaksi, erikoistuen liimalevyn ja huonekalu- sekä sahatavarakomponenttien tuotantoon. Hintsa on hoitanut yrityksen tuotteiden myyntiä vuodesta 1991 alkaen. Kohiwood Oy on investoinut tasaisesti sekä sahaukseen että jatkojalostukseen. Yhtiö on viestinnässään korostanut laadukkaiden tuotteiden valmistamista uusiutuvasta puuraaka-aineesta, hyvän metsänhoidon merkitystä ja PEFC-sertifiointia osana tätä kokonaisuutta.

Toimitusjohtaja Rainer Häggblom
Rainer Häggblom on metsäalan grand old man, joka on ollut mukana lukuisissa metsäalan eri yrityksissä ja kehittämishankkeissa. Häggblom on osallistunut myös Metsähallituksen eri yksiköiden benchmark- ja kehittämistilaisuuksiin. Hän on yksi toimialan laajimmin verkostoituneista henkilöistä, jonka asiantuntemusta arvostetaan. Metsähallitus on oppinut tuntemaan Rainer Häggblomin hänen laajasta osaamisestaan, terävästä analysointikyvystä ja selkeästä esitystavasta.

Varatoimitusjohtaja Simo Jaakkola
Simo Jaakkolalla on pitkä kokemus koneyrittäjien edunvalvonnassa. Hän on Metsähallituksen pitkäaikainen yhteistyökumppani, joka on omalla rakentavalla yhteistyötavallaan saanut paljon aikaiseksi niin koneyrittäjien osaamisen kehittämisessä kuin Metsähallituksen ja yrittäjien sopimusyhteistyössä. Jaakkola on ansioitunut erityisesti Koneyrittäjien jäsenyritysten yritysjohtamisen kehittämisessä. Hän on osallistunut aktiivisesti alan koulutuksen, erityisesti metsäkoneen kuljettajakoulutuksen kehittämiseen, sekä suomalaisen metsätalouden kehittämiseen mm. sertifioinnin sekä metsänhoito- ja ympäristöohjeistuksen osalta.

Metsä Groupin puunhankinnasta ja metsäpalveluista vastaava Metsä Forestin toimialajohtaja Juha Jumppanen
Jumppanen on osallistunut aktiivisesti metsätalouden ja -teollisuuden kokonaisvaltaiseen kehittämiseen: Hän on ollut aktiivinen eri hallituksien ja ohjausryhmien jäsen metsäalan työryhmissä ja säätiöissä. Hän on ansioitunut kotimaisen metsäteollisuuden ja metsätalouden puolestapuhujana ja on ollut kehittämässä alan koulutusta, tutkimusta sekä alan toimintamalleja niin metsätaloudessa kuin ympäristöasioissakin. Jumppanen on kehittänyt ansiokkaasti myös Metsähallituksen ja Metsä Groupin asiakassuhdetta, jonka merkitys molemmille osapuolille on varsin merkittävä.

WWF:n pääsihteerinä toiminut Liisa Rohweder
Liisa Rohweder on WWF:n pääsihteerinä ollut aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja ja keskustelija. Rohweder on käynyt aktiivista keskustelua metsätaloudesta ja pyrkinyt rakentavalla tavalla haastamaan toimintaa ekologisesti kestävämmäksi. Hän on toiminnallaan lisännyt ymmärrystämme siitä, että ekologinen kestävyys on myös taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen perusta. Rohwederin ansiosta WWF:n ja Metsähallituksen yhteistyö tiivistyi entisestään. Laaja luontoleiritoiminta on kehittynyt ja samalla olemme yhdessä saaneet aikaiseksi positiivista kehitystä monen uhanalaisen lajin kehityksessä. WWF:n tuki naalin suojelutyössä on ollut keskeistä viime vuosien menestystarinalle.

Lisätietoja:
Pääjohtaja Juha Niemelä: sähköposti: juha.niemela(at)metsa.fi, puh. 050 5003681