Julkaistu 9.5.2018

Metsähallitus Metsätalous Oy:n Zonation-analyysin tulokset julkisiksi

Metsähallituksen maiden Zonation-analyysien tulokset julkaistaan Syken monimuotoisuuskartassa.

”Haluamme edistää avoimen tiedon julkaisukäytäntöjä”, Metsähallitus Metsätalous Oy:n toimitusjohtaja Jussi Kumpula toteaa.

Syke julkaisi monimuotoisuudelle arvokkaiden metsäalueiden kartan huhtikuussa. Kartta-analyysissä käytettiin Metsähallituksen toimittamia paikkatietoaineistoja lähtötietoina, mutta analyysin tulostietoja ei julkaistu Metsähallitus Metsätalous Oy:n maiden osalta itse tuloskartassa.

”Olemme saaneet asiasta sidosryhmäpalautetta. Tiedot luovutettiin analyysiin muutama vuosi sitten kun uusi metsävaratietolaki ei ollut vielä voimassa. Uuden lain tullessa voimaan kuluvana keväänä olemme nyt arvioineet tilanteen uudelleen. Antamalla julkaisuluvan aineistolle haluamme vastata käyttäjien tarpeisiin”, Jussi Kumpula kertoo.

Eri metsänomistajaryhmien metsävaratiedot ovat olleet maaliskuusta 2018 alkaen yhä avoimemmin saatavissa. Metsähallitus Metsätalous Oy:n käytössä olevat monikäyttömetsät on julkaistu vuosi sitten Retkikartta.fi-palvelussa. Metsätalouden luontokohteita ja rajoitetussa käytössä olevia kohteita pääsee tarkastelemaan tasoilla ’luontokohteet ja muut erityiskohteet’. Myös Suomen Metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelussa on julkaistu Metsähallituksen metsävaratiedot hilatietoina kuten muidenkin metsänomistajien tiedot.

Metsähallituksen paikkatietojärjestelmän avulla ylläpidetään ajantasaista tietoa muun muassa luonnonvaroista, kiinteistövarallisuudesta, toimenpidesuunnitelmista ja toteutetuista toimenpiteistä. Tietoja päivitetään ja tarkennetaan jatkuvasti. Paikkatietojärjestelmä on keskeinen suunnitteluväline luonnonvarojen käytön ja luonnonsuojelun sekä Metsätalous Oy:n toimenpiteiden suunnittelussa.

Lisätietoja:
Metsähallitus Metsätalous Oy, toimitusjohtaja Jussi Kumpula, p. 0400 388 614.