Julkaistu 29.3.2023

Metsähallitus maksaa löytöpalkkion tuntemattomasta maakotkan tai merikotkan pesästä

Metsähallitus maksaa sadan (100) euron löytöpalkkion Metsähallitukselle ilmoitetusta maakotkan tai poronhoitoalueelta ilmoitetusta merikotkan pesästä, joka ei ole ennestään Metsähallituksen tiedossa. Etelämpää Suomesta löydettyjen merikotkien pesistä Metsähallitus ei maksa löytöpalkkiota.

Vuodesta 2012 lähtien löytöpalkkio on maksettu kaikkiaan yli 200 ilmoitetusta maa- ja merikotkan pesästä.

Vanhan männyn haaroittunut luminen latvus ja latvuksen päällä pesä.
Merikotkan pesä talvella pohjoisessa. Kuva: Stefan Siivonen.

Lähes kaikissa tunnetuissa Metsähallituksen mailla olevissa pesissä on numeroitu pesäkyltti, mutta myös muutama tunnettu pesä on kuitenkin ilman kylttiä.

Ilmoituksesta tulee käydä ilmi ilmoituksen tekijän nimi ja yhteystiedot, kunta ja paikannimi sekä pesän koordinaatit, jos mahdollista. Ilmoitetut pesät tarkastetaan Metsähallituksen toimesta ennen palkkion maksamista.

Pesistä pyydetään ilmoittamaan Metsähallitukseen Stefan Siivoselle sähköpostilla stefan.siivonen(at)metsa.fi tai puhelimitse 040 820 3832.

Millaisia pesät ovat

Maakotka tekee pesänsä yleensä puunrungon puolivälin yläpuolelle, joskus lähes latvaankin. Haukkojen pesästä sen erottavat vahvemmat oksat. Pesäoksat saattavat olla jopa useita senttejä paksuja, kun taas haukan pesässä ei juuri ole sormenvahvuutta paksumpia oksia.

Kaksi suurta linnunpoikasta avoimessa, risuista ja oksista tehdyssä pesässä suuren kelopuun latvaoksan haarassa.
Maakotkan poikaset pesässä. Kuva: Stefan Siivonen.

Merikotka pesii myös yleensä puun latvukseen, ja sen pesä on rakennettu kuivista oksista ja siinä voi olla lisäksi muuan tuore oksa. Molemmat kotkat voivat pesiä kerran valitsemassaan puussa useita vuosia. Pesäaineksista saattaa muodostua vähitellen satojen kilojen painoinen risurakennelma.

Ylhäältä kuvattu, oksista tehty avoin linnunpesä puun latvassa, pesässä aikuinen iso lintu ja poikanen.
Merikotkaemo ruokkii poikasta. Kuva: Stefan Siivonen.

Lisätietoja:

Luonnonsuojelun erityisasiantuntija Stefan Siivonen, puh. 040 820 3832, stefan.siivonen(at)metsa.fi 

Maa- ja merikotkan suojelu valtion mailla