Julkaistu 8.3.2021

Metsähallitus maksaa edelleen sadan euron löytöpalkkion kotkanpesäilmoituksesta

Metsähallituksen Luontopalvelut maksaa sadan euron löytöpalkkion Metsähallitukselle ilmoitetuista maakotkan tai poronhoitoalueelta löydetystä merikotkan pesästä. Vuodesta 2012 lähtien löytöpalkkio on maksettu yhteensä 180 ilmoitetusta maakotkan ja merikotkan pesästä.

Etelämpää Suomesta, poronhoitoalueen ulkopuolelta, löydetystä merikotkan pesästä ei makseta löytöpalkkiota. Palkkio maksetaan sellaisesta pesästä, joka ei ole ennestään Metsähallituksen tiedossa.

Löytöpalkkiota on maksettu vuodesta 2012 lähtien. Metsähallituksen Luontopalvelujen yksi tehtävä on maakotkan pesien tarkastus ja uusien etsintä maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvausjärjestelmän tarpeisiin. Lisäksi Metsähallitus hoitaa merikotkaseurantaa Pohjois-Suomessa. Pesäilmoituksista on ollut suuri apua Metsähallituksen Luontopalvelujen tekemälle petolintutyölle.

Mistä pesän tunnistaa?

Maakotka tekee pesänsä yleensä puunrungon puolivälin yläpuolelle, joskus lähes latvaankin. Haukkojen pesästä sen erottavat jopa useita senttejä paksut rakennusainesoksat, kun taas haukan pesässä ei juuri ole sormenvahvuutta paksumpia oksia.

Merikotka pesii myös yleensä puun latvukseen, ja sen pesä on rakennettu kuivista oksista ja siinä voi olla lisäksi muuan tuore oksa.  Molemmat kotkat voivat pesiä kerran valitsemassaan puussa useita vuosia. Pesäaineksista saattaa muodostua vähitellen satojen kilojen painoinen risurakennelma.

Lähes kaikissa tunnetuissa Metsähallituksen mailla olevissa pesissä on numeroitu pesäkyltti, mutta myös muutama tunnettu pesä on kuitenkin ilman kylttiä.

Pesästä mahdollisimman tarkat paikkatiedot

Ilmoituksesta tulee käydä ilmi ilmoituksen tekijän nimi ja yhteystiedot, kunta ja paikannimi sekä pesän koordinaatit, jos mahdollista. Ilmoitetut pesät tarkastetaan Metsähallituksen toimesta ennen palkkion maksamista.

Lisätietoja

Pesistä pyydetään ilmoittamaan Metsähallitukseen ylitarkastaja Tuomo Ollilalle puhelin 0400241448 tai sähköpostilla tuomo.ollila(at)metsa.fi.