Julkaistu 30.8.2022

Metsähallitus luopuu pitkistä sidosryhmäluvista

Metsähallitus myöntää jatkossa enintään viikon pituisia maksuttomia sidosryhmälupia metsästykseen tai kalastukseen. Luvat voidaan myöntää vain rajatuille alueille ja niille henkilöille, jotka selkeästi tarvitsevat metsästys- tai kalastuslupaa työssään.

Aikaisemmin sidosryhmälupa on voinut olla valtakunnallinen ja voimassa koko kauden. Keväällä keskustelua herättivät muun muassa ministereiden saamat valtakunnalliset metsästysluvat, joita he tosin harvoin olivat ehtineet käyttää.

Nyt käytäntöön tulee muutos.

”Emme luovu kokonaan maksuttomista luvista, sillä niille on selkeä peruste lainsäädännössä ja useissa tilanteissa selkeä tarve. Uutta on, että haluamme rajata luvat tiettyyn ajanjaksoon ja alueeseen sekä entistä selvemmin henkilöille, jotka niitä tarvitsevat”, erätalousjohtaja Jukka Bisi sanoo.

Sidosryhmäluvat perustuvat metsästyslakiin ja maa- ja metsätalousministeriön asetukseen. Sellainen voidaan myöntää henkilölle, joka osallistuu Metsähallituksen järjestämään metsästykseen tai kalastukseen.

Lisäksi lupa voidaan myöntää henkilölle, joka tuottaa valtion alueilta metsästykseen tai kalastukseen liittyvää informaatiota, esimerkiksi median edustajille. Lisäksi lupa voidaan myöntää erillisestä harkinnasta henkilölle, jolle se on Metsähallituksen tehtävien kannalta perusteltua.

Uudet ohjeet tulevat voimaan 1. syyskuuta.

Metsähallitus keskeytti sidosryhmälupien myöntämisen viime keväänä. Myös Oikeuskanslerinvirasto ryhtyi tutkimaan vanhaa käytäntöä.

Sidosryhmälupien lisäksi Metsähallitus myöntää maksuttomia metsästys- tai kalastuslupia riistanhoitoa, kalavesien hoitoa tai valvontaa vastaan. Myös nämä luvat perustuvat lainsäädäntöön ja niitä myönnetään tilanteissa, joissa valvonta tai ympäristönhoitotyö muutoin olisi vaikeaa.

Lisätietoja

Erätalousjohtaja Jukka Bisi, Metsähallitus, 040 5370993
Ylitarkastaja Ahti Putaala, Metsähallitus, 040 8272574
Viestintäpäällikkö Aku Ahlholm, Metsähallitus, 040 4814890