Julkaistu 12.7.2023

Metsähallitus kunnostaa Tielammen sillan Sotkamossa – töiden aikana käytössä on kiertotie

Metsähallitus aloittaa viikon 29 alussa Tielammen sillan kunnostustyöt Sotkamon Loukkukorventiellä. Työt kestävät arviolta kuukauden ja niiden aikana silta on suljettuna. Käytössä on kiertotie Valtimon puolelta Tappojoentien kautta. 

Loukkukorventie on tärkeä metsätalouden puunkuljetuksille, mutta nykyisellään Tielammen sillalla on painorajoitus, eikä siitä pääse kulkemaan täysillä puukuormilla. Silta on rakennettu vuonna 1960. 

Remontissa sillan kantavuutta nostetaan lisäämällä rakenteisiin liimapuupalkkeja. Korjausten myötä kantavuus saadaan nostettua täyteen 76 tonniin. Tietä käytetään sekä Metsähallituksen että yksityisten puunkuljetuksiin.

“Tästä ei viime syksyn jälkeen ole päässyt täysillä puukuormilla. Se on haaste puunkorjuupuolelle, kun täytyy käyttää kiertoteitä”, kertoo tienpidon operaatioasiantuntija Hanna Karppinen Metsähallitukselta. 

Loukkukorventie on tärkeä myös paikallisliikenteelle. Tien varrella on asutusta ja mökkejä, lisäksi sitä käytetään läpiajotienä Rautavaarantielle.  

Sillan uusimisesta vastaa Metsähallitus Metsätalous Oy. Työt toteuttaa urakoitsija. 

Metsähallitus ylläpitää huomattavaa metsätieverkostoa 

  • Metsähallituksella on Pohjanmaa-Kainuun alueella lähes 11 000 kilometriä omia teitä ja noin 140 siltaa. Lisäksi Metsähallitus on osakkaana lähes yhtä suuressa määrässä osakkuusteitä ja -siltoja. 
  • Valtakunnallisesti Metsähallituksen omaa tieverkostoa on 36 000 kilometriä ja siltoja noin tuhat. Osakkuusteitä on lähes 30 000 kilometriä ja -siltoja miltei 400. 
  • Metsätieverkon ylläpitoon ja rakentamiseen panostetaan vuosittain valtakunnallisesti 22 miljoonaa euroa ja Pohjanmaa-Kainuun alueella noin 7 miljoonaa euroa. Työnpidon töiden toteuttajina ovat valtaosin alueen yrittäjät. 
  • Hyväkuntoinen tieverkko on perusedellytys metsätaloudelle ja luotettaville ympärivuotisille puuntoimituksille. 
  • Metsäautotiet ovat kaikkien käytettävissä. Metsähallituksen tieverkoston suurin käyttäjäryhmä onkin virkistyskäyttäjät. Lisäksi tieverkosto mahdollistaa metsäpalojen nopeat sammutustyöt. 

Lisätietoja: 

Hanna Karppinen, tienpidon operaatioasiantuntija, Metsähallitus Metsätalous Oy, hanna.karppinen@metsa.fi, 0400 474 767 

Kartta Tielammen sillan sijainnista.
Kartta Tielammen sillan sijainnista.