Julkaistu 25.9.2023

Metsähallitus kunnostaa Posion Sirniönjoen sillan – silta suljettu viikon ajan lokakuussa

Metsähallitus kunnostaa Posion Sirniön kylässä sijaitsevan Sirniönjoen sillan. Tie on suljettu ainakin 4. – 11.10.2023 välisen ajan.

”Sulku voi jatkua pidempäänkin eli siihen saakka, kunnes peruskunnostustyöt on saatu valmiiksi ja silta on taas turvallinen käyttää”, Metsähallitus Metsätalous Oy:n tienpidon operaatioasiantuntija Jukka Ylisirniö mainitsee.

Tiellä on siltatyömaasta varoittavat liikennemerkit. Sillan peruskunnostustyöt vaikuttavat alueen metsästysliikenteeseen Metsähallituksen pienriistalupa-alueella 2620 Posio sekä Metsähallituksen hirvilupa-alueella 8293 Ane. Kunnostustyöt vaikuttavat myös Syötteen kansallispuiston retkeilyliikenteeseen.

Sillan takaiselle alueelle on vaihtoehtoinen kulkuyhteys Taivalkosken puolelta Koitilan kylältä lähtevää tieverkostoa pitkin. Liikennöintiä siltatyömaan läheisyydessä on vältettävä turvallisuuden varmistamiseksi.

”Pahoittelemme sillan korjaustöistä mahdollisesti aiheutuvaa häiriötä”, Jukka Ylisirniö toteaa.

Hyväkuntoinen tieverkko on perusedellytys metsätaloudelle ja ympärivuotisille puuntoimituksille. Metsähallitus ylläpitää huomattavaa metsätieverkostoa: omaa tieverkostoa on 36 000 kilometriä ja siltoja noin tuhat. Osakkuusteitä on lähes 30 000 kilometriä ja -siltoja miltei 400. Metsätalouden lisäksi metsäautotiet ovat kaikkien käytettävissä ja virkistyskäyttäjät ovatkin Metsähallituksen tieverkoston suurin käyttäjäryhmä.

Lisätietoja:

Metsähallitus Metsätalous Oy, tienpidon operaatioasiantuntija Jukka Ylisirniö,
p. 040 480 4265, jukka.ylisirnio@metsa.fi

Karttaliitteet: